Veel gezinnen hebben nood aan voor- en naschoolse opvang en middagopvang. Het is dan ook noodzakelijk dat de school er aandacht aan besteedt. Sommige scholen doen een beroep op een organisatie die buitenschoolse opvang organiseert. Andere scholen organiseren zelf opvang. Sinds 1 januari 2021 is het decreet ‘Buitenschoolse opvang en activiteiten’ van kracht. Scholen zijn een betrokken partner. Het is belangrijk dat zij in het lokale beleid mee inspraak hebben. Wat houdt het decreet in? Waar moet de school op letten? Wie neemt de regie in handen? Op die en nog andere vragen biedt onderstaande informatie antwoorden.

BOA-decreet

Je vindt hier het BOA-decreet.

Infobrochures

Je vindt hier brochures met betrekking tot BOA.

Veelgestelde vragen

Je kan hier antwoorden vinden op veelgestelde vragen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio