Veel gezinnen hebben nood aan voor- en naschoolse opvang en middagopvang. Het is dan ook noodzakelijk dat de school hier aandacht aan besteed. Sommige scholen doen beroep op een organisatie die buitenschoolse opvang organiseert. Andere scholen organiseren zelf opvang. Sinds 1 januari 2021 is het decreet ‘Buitenschoolse opvang en activiteiten’ van kracht. Scholen zijn een betrokken partner. Het is belangrijk dat zij in het lokale beleid mee inspraak hebben. Wat houdt dit decreet in? Waar moet de school opletten? Wie neemt de regie in handen? Op deze en nog andere vragen biedt onderstaande informatie antwoorden.

Downloads

De Vlaamse Regering vindt dat kleuters een grotere behoefte hebben aan zorg en begeleiding dan lagere schoolkinderen. Daarom werkte zij voor de kleuteropvang een aantal kwaliteitsvoorwaarden uit. Organisatoren die daaraan voldoen, kunnen een kwaliteitslabel ontvangen. In de brochure kwaliteitslabel vind je alle nodige informatie.

2MB

Op 1 januari 2021 trad het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (afgekort BOA) in werking. Het decreet regelt de organisatie van de naschoolse opvang en de afstemming tussen allerlei buitenschoolse activiteiten. In dit document beantwoorden we de meest gestelde vragen. In het najaar voegen we nog een inspiratiekader toe (met verschillende actoren wordt hieraan gewerkt).

55KB

Contact

Bert De Jonghe
stafmedewerker
   02 507 06 75
   Conny Vermandere
   stafmedewerker
     02 507 06 86
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio