Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Taalgericht vakonderwijs

"Wiskundetaal" in de klaspraktijk

Reflectiedocument voor de vakgroep wiskunde

Dit inspiratiedocument kun je gebruiken voor een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep Onderwijsleerpraktijk.

Probleemoplossend denken in de leerplannen wiskunde van het so

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over problemen oplossen. In dit document geven we meer duiding bij deze doelstelling.

Opstellen van een jaarplan

Aandachtspunten bij het opstellen van een jaarplan

Onderzoekscompetenties wiskunde

Richtlijnen ivm aanpak onderzoekscompetenties wiskunde

Mathematiseren en oplossen van problemen

Hoe aan de slag met het onderwerp mathematiseren en oplossen van problemen? 

Kijkwijzer handboeken

Tips bij het zoeken naar de gepaste leermethode
×
Kijkt als...
Niveau
Regio