Probleemoplossend denken in de leerplannen wiskunde van het so

In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over problemen oplossen. 
In dit document geven we meer duiding bij deze doelstelling.

Over deze databank

In deze databank ondersteunen we je vanuit de pedagogische begeleiding tot op de klasvloer. Je vindt hier didactische tips, praktijkvoorbeelden, leerinhoud ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio