Waarom professionaliseren?

De droom van elke school: kwaliteitsvol en geïnspireerd onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Als katholieke dialoogschool streef je een ambitieuze droom na: geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling. Vanuit een gedragen visie geef je aan die droom een schooleigen invulling rekening houdend met de specifieke context in en rond de school. In de school bereid je leerlingen voor om op een weerbare en zelfredzame wijze te kunnen functioneren in een snel evoluerende samenleving boordevol kansen en mogelijkheden, maar ook boordevol valkuilen en complexiteit. Dat is geen sinecure. Om in deze opdracht te slagen is kwaliteitsvol onderwijs nodig. Dat realiseren kan enkel gebeuren door een krachtig, wendbaar team van competente onderwijsprofessionals.

Kwaliteitsvol onderwijs vraagt competente onderwijsprofessionals

sla link op in klembord

Kopieer

Van onderwijsprofessionals zoals jij mag je verwachten dat ze, rekening houdend met hun specifieke positie, opdracht of takenpakket binnen de school, hun onderwijspraktijk onderzoeken en nagaan in welke mate hun onderwijs effectief is. Door te reflecteren kom je immers te weten wat goed werkt en wat minder werkt. Je gaat na in welke mate je vooropgestelde doelen en beoogde effecten daadwerkelijk realiseert en wat daar al dan niet heeft toe bijgedragen. Zo zal je ontdekken wat jouw sterktes en zwaktes zijn als leidinggevende, als leraar, als ondersteuner, als bestuurder … Door je blijvend te professionaliseren kan je die sterktes verder ontwikkelen en kan je die zwaktes gericht aanpakken door voor jezelf leerdoelen voorop te stellen. Door je kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten blijvend te ontwikkelen, verhoog je niet alleen je professionele daadkracht, maar voed je ook je persoonlijk en professioneel welbevinden. Door te investeren in jouw professionalisering zorg je ervoor dat je de leerlingen en leraren voor wie je mee verantwoordelijk bent, nog beter kan ondersteunen, waardoor die betere leerresultaten halen.

Weet dat er binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook een professionaliseringsaanbod is voor specifieke doelgroepen zoals leidinggevenden, bestuurders, internaatsmedewerkers, ondersteunend personeel enzovoort.

Professionalisering als opstap naar teamcapaciteit

sla link op in klembord

Kopieer

Het DNA van de katholieke dialoogschool vertaalt zich onder andere in een sterke verbondenheid tussen iedereen die bij de realisatie van geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs in de school betrokken is. Die verbondenheid is zowel relationeel als professioneel belangrijk. Relationeel wordt ze beloond door een fijne samenwerking, bereidheid tot uitwisseling, een respectvolle omgang met elkaar, een fijne werkplek. Professioneel draagt ze bij tot teamkracht die wordt gekenmerkt door een complementaire bundeling van de competenties, de bereidheid tot delen met en leren van elkaar, een hoge professionele betrokkenheid op de opdracht van iedereen en een gezamenlijke doelgerichtheid bij het realiseren van de onderwijsdoelen bij de leerlingen.

Eigenaarschap over het professionaliseren

sla link op in klembord

Kopieer

Een goed professionaliseringsbeleid gaat uit van een visie op professionaliseren waarbij zowel de individuele als de teamgebonden professionaliseringsnoden voorop staan. Dat houdt onder andere in dat de professionalisering past in de visie van de school en ook gericht is op wat nodig is om die visie te realiseren. Dat houdt in dat je gerichte keuzes maakt die tegemoet komen aan de echte professionaliseringsnoden. We duiden dat principe aan met het begrip ‘eigenaarschap’. Naast die vrijheid om als school eigen prioriteiten te bepalen, houdt eigenaarschap ook een verantwoordelijkheid in, namelijk om als onderwijsprofessionals vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch up to date te blijven. Enkel zo kan je als team voldoen aan de kwaliteitsverwachtingen die leerlingen, ouders en beleid vooropstellen.

Contact

Kris De Ruysscher
pedagogisch begeleider
   02 507 08 21
   0485 48 60 06
   Annemie Verstraete
   pedagogisch begeleider
     0470 71 52 26
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio