Een afwezig personeelslid kun je onder specifieke voorwaarden vervangen door een gesubsidieerde vervanger. Die voorwaarden verschillen echter naargelang het onderwijsniveau. Opgelet, de vervanging waarover het hier gaat, betreft niet de situatie waarin de titularis ontslag heeft genomen of gekregen (bv. wegens pensionering) en een nieuwe titularis moet worden aangesteld in een vacante betrekking. In dat geval kun je immers onmiddellijk een opvolger aanstellen.

Basisonderwijs

Reglementaire vervanging, vervanging korte afwezigheid, reguliere vervanging

Secundair onderwijs

Subsidieerbaarheid van de vervanger, omvang van de vervanging, ...

Gesubsidieerde personeelsleden in een internaat

Subsidieerbaarheid van de vervanger, omvang van de vervanging, ...

Volwassenenonderwijs

Subsidieerbaarheid van de vervanger, omvang van de vervanging, ...

×
Kijkt als...
Niveau
Regio