Begeleiding

We begeleiden jou en je team.

Loop je als leidinggevende of als opvoeder met het team vast in de aanpak van een kind? Dan kan een externe begeleider je hele team daarin ondersteunen. Samen kunnen we inzoomen op wat trauma betekent en wat het met zich meebrengt, maar ook kijken wat in jullie context echt kan helpen. We vertrekken vanuit de specifieke casus die zich afspeelt in jouw internaat of school.

Het aspect zelfzorg bekijken we ook met grote aandacht, omdat het de énige weg is om compassiemoeheid en burn-out bij opvoeders te voorkomen.

Andere relevante thema’s die op trauma kunnen wijzen: suïcidepreventie, zelfverwondend gedrag, mentaal welbevinden, problemen met de executieve functies, omgaan met rouw, kinderen en echtscheiding … Rondom al deze topics is er een nascholingsaanbod of is een begeleidingstraject in het eigen internaat mogelijk.

Steeds welkom voor een vrijblijvend verkennend gesprek!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio