24 maart 2021 –  Coronamaatregelen in onderwijs

De persconferentie van Alexander De Croo over de zaak was nog maar gepland om 13.20 u op deze dag en was al bij al relatief kort of om 14.17 u wachtten minister Ben Weyts al twee actuele vragen daarover. Zowel bij de bespreking van die twee vragen als bij de vier daaropvolgende actuele coronavragen aan minister-president Jan Jambon werden wel wat politieke spelletjes gespeeld, maar ik ga me in dit korte commentaar zoveel mogelijk proberen te beperken tot de belangrijkste inhoud voor onderwijs. Maar toch graag vooraf nog dit: het blijkbaar grote vermogen van sommige politici om in dit hele, moeilijke verhaal te sturen (N.B. vooral dan van die politici aan de zijlijn) begint mij mateloos te storen en dus ja, wanneer premier De Croo sprak van een grote les in nederigheid, geldt dit les, wat mij betreft, voor iedereen, voor álle mensen en dus niet alleen voor wie bestuursverantwoordelijkheid draagt. Maar met die nederigheid, die onzekerheid en dat alleszins gedeeltelijke gebrek aan stuurbaarheid der dingen kunnen sommigen onder ons, binnen en buiten de politiek, blijkbaar moeilijk leven. Het zij zo. De uitspraak van minister-president Jan Jambon over diverse buitenlandse regeringen in hun coronaoptreden vond ik overigens ook terecht.

Wat de antwoorden op de actuele vragen van vragenstellers Roosmarijn Beckers en Elisabeth Meuleman betrof, 100 procent duidelijkheid over de ware toedracht van de in het voorafgaande Overlegcomité genomen maatregelen voor onderwijs kwam er in deze bespreking niet, ondanks de concrete vragen ter zake van Elisabeth Meuleman. Ik verklaar me nader.

Terwijl Roosmarijn Beckers alleen maar stevig te keer kon gaan over verbroken beloftes (“Hoe was dit (lees: de “sluiting” van scholen) kunnen gebeuren ondanks uw beloftes?”), vroeg Elisabeth Meuleman terecht naar de precieze betekenis van die “sluiting”. Minister Weyts heeft op geen moment expliciet gezegd dat die extra week vakantie zou zijn, zoals het Belga-bericht daarover stelde. Hij heeft evenmin expliciet gezegd dat het géén vakantie zou zijn. Dat laatste heeft hij alleen impliciet gezegd, en bovendien (wel expliciet): dat de precieze concretisering van de regeling tijdens de week vóór de paasvakantie zou afhangen van het coronaoverleg met het onderwijsveld diezelfde avond, zoals al maanden zijn gangbare aanpak was.

De communicatie over de beslissingen in het Overlegcomité door premier De Croo sprak dan weer wel van: “lessen opschorten”. De letterlijke tekst luidde: “De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.”

“Lessen opschorten” lijkt mij eigenlijk te betekenen “er zullen dan géén lessen zijn”, tenzij het doel van die formulering zou zijn dat alleen “contactlessen opgeschort worden”. 100 procent duidelijkheid gaf dat dus op het moment dat ik deze zinnen typte niet. Wellicht zou het onderwijsoverleg dat die avond zou volgen die duidelijkheid wél opleveren. En dat het standpunt van de Vlaamse regering zelf in het Overlegcomité was “de scholen wél openhouden”, was, ook gelet op de voorbije weken en maanden, ook duidelijk, maar was dus op deze dag niet houdbaar gebleken. Afwachten maar. Op het moment dat je dit stukje leest, is er hopelijk al meer duidelijkheid want het zal snel maandag 29 maart 2021 zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio