18 tot 24 maart 2021 – Schriftelijke vragen

 1. Deeltijds kunstonderwijs (dko) Brussel – Infrastructuurprojecten + bijlage
 2. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Inschrijvingen
 3. Volwassenenonderwijs – Inschrijvingen + bijlage
 4. DynamoPROJECT november 2020 – Aanvragen
 5. Basisonderwijs - Lessen lichamelijke opvoeding
 6. Reaffectatiecommissies – Werking
 7. Automatisch toegekende schooltoelagen - Effect op het aantal indicatorleerlingen
 8. Onderwijspersoneel - Tijdelijk verlof voor opvang wegens coronamaatregelen
 9. Buitenlandse verpleegkundigen - Verkorte bijscholingstrajecten
 10. Examencommissie secundair onderwijs - Inzagerecht examens + bijlage
 11. Onderwijspersoneel – Genderonevenwicht
 12. Onderwijspersoneel - Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de partner
 13. Vlaamse canon - Rol provincies
 14. Secundair onderwijs - Januari-heroriënteringen
 15. Onderwijspersoneel – Ziekteverzuim
 16. NARIC Vlaanderen - Erkenning buitenlandse diploma's + bijlage 1 en bijlage 2
 17. Actieplan Cultuureducatie – Onderzoek
 18. Luchtkwaliteit scholen - Uitwerking en uitrol digitale tool
 19. Leerlingen per studierichting schooljaar 2020-2021 - Februaritelling 2021 + Bijlage 1 en bijlage 2
 20. Directeurs basisonderwijs - Bijkomende lesopdracht
 21. Land- en tuinbouwonderwijs - Leerlingenaantallen en spreiding volgens type onderwijs + bijlage 1 en bijlage 2
 22. Schoolbezoeken en opendeurdagen in coronatijden - Goede praktijkvoorbeelden
 23. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - (Gemotiveerde) CLB-verslagen + bijlage 1 en bijlage 2
 24. Coronatestbeleid onderwijs – Speekseltesten
 25. Examencommissie secundair onderwijs - Impact coronacrisis (2)

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio