14 januari 2021 – Ontwerp van decreet eindtermen 2de en 3de graad so: een kort commentaar

Voorafgaand aan de eerste vraag om uitleg van de commissievergadering gaf minister Weyts de klassieke toelichting bij het ingediende ontwerpdecreet over de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs (cf. ook eerdere commissievergaderingen). Ik zal daarover later meer schrijven wanneer de eigenlijke bespreking (en stemming) plaatsvindt (geagendeerd op 21 januari 2021), maar nu gewoon samenvattend dit. Minister Weyts besteedde vooral veel aandacht aan de wijzigingen die aan de eerdere tekst (goedkeuring door de Vlaamse regering op 9 oktober 2020) aangebracht waren op 18/19 december 2020, na het advies van de Raad van State, waarover in onze extra nieuwsbrief van 19 december 2020, met ook verwijzing naar onze derde eindtermenkrant, al veel te doen was (en dat verhaal is zeker nog niet ten einde). De lezer herinnert zich ongetwijfeld ook de pittige hoorzitting van 29 oktober 2020. En uiteraard ook mijn persoonlijke impressie daarvan…met nog een klein vervolg wat later… Op 14 januari 2021 nu viel het me op dat minister Weyts:

  • beklemtoonde dat het om minimumdoelen ging, terwijl die term niet eens op zijn slides stond en dat hij vooral ook wilde dat scholen voorbij die minimumdoelen zouden springen;
  • zich uitputte in de voorstelling van de vermelde wijzigingen als een grote verruiming van de vrijheid van de scholen, met positieve gevolgen voor de benodigde onderwijstijd;
  • maar met geen woord repte over die truc van de foor, praktijkcommissie (van leraren) genaamd (die “evaluatie”aanpak lijkt al langer typisch voor de mentaliteit van de Vlaamse regeringen en het Vlaams Parlement: onder tijdsdruk, al of niet van verkiezingen, toch maar snel snel een decreet maken met de gedachte “de mankementen zullen we er later wel uithalen, maar dan hebben we nu ten minste toch al een decreet”; Bart Brinckman heeft over die mentaliteit (“bestuursstijl” noemde hij het) vanuit een nog andere invalshoek mooi geschreven in de weekendkrant van De Standaard (16 januari 2021) (voor abonnees) n.a.v. het dossier over de zonnepanelen en al of niet terugdraaiende meters…).

Daarmee toonde minister Weyts vooral dat hij het door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangebrachte probleem van de onderwijstijd niet weinig onderschatte. Maar dat is voer voor later.

Je kunt de video van de toelichting al bekijken.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio