14 januari 2021 – Goedkeuring van schoolprogrammatie

De laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering dan. Een kwestie uit de programmatieregelgeving, meer bepaald tegen de achtergrond van de verdere uitrol van de modernisering secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2021-2022. Vragensteller Jo Brouns schetste hoe de programmatieprocedure ineenzat. Concreet met het oog op het volgende schooljaar was dat proces nu volop bezig. Hoe zat het met de timing en zou minister Weyts zo snel mogelijk willen handelen wegens de urgentie van de zaak? Kon de minister, voor het zgn. concorderen van studierichtingen, aangeven hoe AGODI de beoordelingscriteria zou operationaliseren zodat scholen alle kansen zouden krijgen om hun eigen gewenste schoolmodel te realiseren zonder uiteraard de planning van een rationeel onderwijsaanbod uit het oog te verliezen?

Tegen uiterlijk 31 maart 2021 moest de Vlaamse regering beslissen, aldus minister Weyts. Geen beslissing impliceerde een goedkeuring. Er was wel een heel groot aantal aanvragen. Dus dat zou tijd vergen. Maar het proces was bezig. Elk adviesorgaan operationaliseerde de verschillende beoordelingscriteria op zijn manier.

Vragensteller Brouns drong aan op spoed, gelet op de bijzondere tijden. Hij herhaalde ook zijn laatste vraag. Interveniënt Koen Daniëls moest ietwat vreemd, leek mij (aangezien Brouns’ bekommernis toch duidelijk was), eerst bij Brouns nog even aftoetsen dat hij toch niet de deadline van 31 maart nog naar achter zou willen verschuiven. Blijkbaar had Daniëls zo’n idee wel gekregen vanuit het onderwijsveld. Maar terecht zaten ze allemaal op hetzelfde spoor: zo snel mogelijk handelen, zodat zowel de scholen voldoende tijd kregen om zich te organiseren als ouders en leerlingen om een studie- en schoolkeuze te maken.

Urgentie, inderdaad, maar de minister wees toch ook terecht op de nodige grondigheid van het adviseringswerk en het werkvolume in kwestie was alleszins erg omvangrijk. Deze vraag om uitleg was vanuit het onderwijsveld zelf tot bij vragensteller Brouns gekomen, die hoopte op, de bezorgdheden van de minister in acht genomen, zo snel mogelijke duidelijkheid voor de betrokken scholen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio