9-16 juni 2022 – Ontwerp van decreet tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen: een kort commentaar

Op 9 juni had minister Weyts het ontwerpdecreet toegelicht, waarmee we, -- weliswaar met ‘slechts’ twee heel concrete maatregelen --, weer helemaal in het verhaal van het lerarentekort zaten (N.B. Er was ook een voorontwerp van besluit (11 maart 2022) als uitvoering van dit nog goed te keuren ontwerpdecreet intussen bij de Raad van State voor advies geweest; bij mijn weten was dat ontwerpbesluit nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering, maar na het aannemen van het voorliggende ontwerpdecreet zou dat wellicht snel volgen.). De twee maatregelen stonden netjes samengevat in de memorie van toelichting (p.3).

Op 16 juni volgde dan net voor de middag nog ruim een uur bespreking (met ook amendementen) en stemming. Hoewel… toen er rond 12.45 u. gestemd ging worden, was minister Weyts blijkbaar vertrokken voor een sanitaire stop. De video-opname van de vergadering vermeldde “besloten vergadering”, liep (zonder beeld) zo door tot 13.00 u. en toen was het einde verhaal. Ik ga er maar gemakshalve vanuit dat het ontwerpdecreet aangenomen werd (zelfs met instemming van de oppositie), maar dat men gewoon vergeten had om de camera’s weer te laten draaien voor het publiek ten velde.

De bespreking zelf dan. Aanvankelijk leek het heel even als zou alleen Jan Laeremans (zelfs omstandig) tussenkomen, maar snel nadien volgde het hele rijtje commissarissen, met meestal wel korte beschouwingen en enkele vragen. Graag enkele zaken daaruit:

  • Zeker Jan Laeremans putte uit de protocollen van niet-akkoord (p.41-45) van de vakbonden (N.B. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen diende een protocol van niet-akkoord in.); hoezeer de voorliggende maatregelen ook een stap in de goede richting waren, werden ze duidelijk als onvoldoende beschouwd wegens heel wat beperkingen;
  • Vooral Steve Vandenberghe, Loes Vandromme en Johan Danen maakten niet voor het eerst de link met de noodzaak van een ruimere visie over de aanpak van het lerarentekort (N.B. Op 14 juli zou daarover opnieuw een hoorzitting volgen.), zeg maar, een lerarenloopbaanpact…, zoals het Regeerakkoord beloofd had, maar (ik weet dat ook ik in herhaling val, beste lezer, oprecht excuus daarvoor) waar de minister intussen van afgestapt was en waarvoor hij een stapvoetse benadering (met achtereenvolgende specifieke deelmaatregelen) als alternatieve aanpak verkoos; dat wisten we al heel kort na zijn aantreden en dat werd hier ook door Koen Daniëls (en de minister zelf uiteraard) opnieuw verdedigd; die gevraagde totaalvisie stond volgens de minister in zijn conceptnota ter zake; die stelling was uiteraard niet helemaal uit de lucht gegrepen, maar het was natuurlijk evenzeer duidelijk dat bijvoorbeeld Steve Vandenberghe met zo’n totaalvisie iets veel omstandigers bedoelde; rond die tijd was er blijkbaar een persbericht gepubliceerd (met 5 voorstellen) van zijn partij/fractie, dat ik pas na de commissievergadering las, maar zijn betoog (zonder dat hij het zelf vernoemde) deed mij ook terugdenken aan de zgn. vliegtuigloopbaan voor de leraar van de toenmalige sp.a (vorige legislatuur); ook Vandenberghe had een punt;
  • Koen Daniëls wees er, volgens mij heel terecht, op dat maatregelen om het lerarenambt te herwaarderen niet alleen een zaak van decreten en de overheid waren, maar ook van de scholen zelf; hij illustreerde dat laatste wel enigszins ongelukkig, leek me, met het voorbeeld van “we mogen geen B/C-attesten geven want dat is de visie van de school” en bracht dat in verband met “respect voor de leraar”, wat inderdaad niet via een decreet geregeld kan (noch hoeft te) worden; ik kan me wel voorstellen dat in delibererende klassenraden niet alles altijd ‘ideaal’ verloopt, maar scholen die mordicus zouden zeggen “sowieso géén B/C-attesten”… dat zou mij toch sterk lijken;
  • Minister Weyts kondigde aan dat er nóg een ontwerpdecreet zou volgen met nog andere maatregelen: rond de re-integratie van zieke personeelsleden, i.v.m. voordrachtgevers, administratieve last, …

En over het wat vreemd afgelopen stemmingstafereel (na de toelichting van nog enkele eenvoudige amendementen) had ik het hierboven al.

Je kunt uiteraard ook al de video bekijken van de integrale vergaderingen (deel 9 juni namiddag [vanaf 1:18:45] (toelichting minister) en deel 16 juni ochtend [vanaf 2:07:40] (bespreking)).

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio