8 december 2021 – Conceptnota herwaardering leraar

Vrijdag 3 december 2021 had de Vlaamse regering wat aanvankelijk in de wandelgangen gekend was onder de naam non-paper goedgekeurd onder de vorm van een zgn. conceptnota. Ik was tijdens de plenaire vergadering wat in de war over de publieke beschikbaarheid van die nota. Er was de voorbije dagen natuurlijk wel uitvoerig over gesproken in de media, maar was de nota nu publiek beschikbaar of niet? Vragensteller Loes Vandromme drong eropaan om de tekst ook als parlementair stuk beschikbaar te hebben, terwijl minister Weyts had laten uitschijnen dat die nota, net zoals voor vele andere beslissingen van de Vlaamse regering gold, op maandag volgend op de vrijdagse ministerraad op de publieke website “Beslissingen van de Vlaamse regering” zou staan, quod non.

Na het actualiteitsdebat over hetzelfde thema op 20 oktober 2021 kregen we nu het meer uitgebreide verhaal dat, zoals gezegd, ook de dagen voordien in de pers gepasseerd was. Dus eerlijk gezegd, inhoudelijk hoorden we naast ook de herhaling van al oudere maatregelen (cf. cao XII, maar ook dat ga ik hier niet meer herhalen) eigenlijk niets nieuws meer. Wat mij wel nuttig voorkwam, was de toelichting van minister Weyts over de verschillende (regelgevende) trajecten die hier in het geding waren, die ook verschillende implicaties hadden, wat de timing van de maatregelen in kwestie betrof.

Met onze directeur-generaal Lieven Boeve, -- en neen, Kim De Witte, Lieven Boeve is niet de voorzitter van de grootste onderwijskoepel, maar het is je vergeven --, zeg ik graag dat de conceptnota goede aanzetten bevat, maar dat men, om succesvol te zijn, veel verder zal moeten gaan. Er waren uiteraard verschillende accenten bij de vier vragenstellers (Karolien Grosemans, Jan Laeremans, Kim De Witte en Loes Vandromme), de minister zelf én de drie interveniënten (Steve Vandenberghe, Jean-Jacques De Gucht en Elisabeth Meuleman), maar iedereen had wel door dat het om een complex dossier ging, waarvoor inderdaad nog meer tijd, energie én middelen nodig zouden zijn. Vervolg zeker nog in de Commissie voor Onderwijs.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio