9 tot en met 22 februari 2024 - Schriftelijke vragen

 1. Levensbeschouwelijke vakken - Evolutie leerlingenaantallen
 2. Leerlingen buitengewoon onderwijs - Herattestering te volgen type onderwijs
 3. Secundair onderwijs - Doorstroom leerlingen 1B naar 1A
 4. 4-8-jarigen met kinesitherapeutische zorgbehoefte op school - Evolutie
 5. 4-8-jarigen met logopedische zorgbehoefte op school - Evolutie
 6. Basisonderwijs - Leerkrachten met een masterdiploma
 7. Eerste graad secundair onderwijs - Leerkrachten met een masterdiploma
 8. Hoger onderwijs - Reëel versus theoretisch opleidingsaanbod
 9. Buitengewoon onderwijs - Opmaken verslagen voor toegang door centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s)
 10. Secundaire scholen - Organisatie interactief afstandsonderwijs
 11. Universiteitsfondsen - Ontvangen schenkingen en legaten
 12. Vlaamse sociale bescherming (VSB) - Brussel
 13. Individuele beroepsopleiding (IBO) - Stand van zaken
 14. Onderwijsinspectie - Planlastcalculator
 15. Asbestverwijdering schoolgebouwen - Stand van zaken
 16. Asbestverwijdering schoolgebouwen - Stand van zaken
 17. Kinderen in het opvangnetwerk - Toegang tot onderwijs
 18. Onderwijs - Overuren
 19. Lerarenplatform - Evaluatie
 20. Lerarentekort Limburg - Maatregelen
 21. Startende schooldirecteurs - Coaching en mentoring
 22. Leerlingen - Individueel aangepast curriculum (IAC) (2)
 23. Universiteitsfondsen - Ontvangen schenkingen en legaten
 24. Leerlingen - Overstap van het buitengewoon basisonderwijs naar het secundair onderwijs (2)
 25. Eerste leerjaar B secundair onderwijs - Leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs (2)
 26. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Omzetting van lestijden naar krediet voor leeractiviteiten op maat
 27. Huursubsidies scholen - Oproepen (2)
 28. Startende leerkrachten - Evolutie
 29. Projectoproep 'Natuur in je school' - Aanvragen (2)

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio