9 november 2023 – Impact van verhoogde instroom in opleiding geneeskunde

Een nieuwe (korte) aflevering in de geneeskundecontingenteringsaga. De precedenten (N.B. Enkele ‘hits’ in het lijstje zijn niet relevant; dat lag gewoon aan mijn zoekterm, maar dat vergeef jij me wel, niet?) waren inderdaad legio. Maar belangrijker nog was dat het VGSO-persbericht dat de grote zorg bevatte die voor Kristof Slagmulder en Brecht Warnez de aanleiding vormde voor hun vragen om uitleg, eigenlijk wat te vroeg kwam. Namelijk, vóór de aankondiging van minister Weyts over de extra 10 miljoen euro recurrent, waarvan de minister in zijn antwoord hier betoogde dat de betrokken universiteiten daarmee akkoord gingen, ook wat de verdeling van die middelen betrof (10 procent sokkel en 90 procent à rato van het aantal studenten in kwestie van de betrokken universiteiten). De zaak zou verder opgevolgd worden en in december plande de minister ook de zgn. subquota aan te passen aan de nieuwe situatie.

Vooral vragensteller Slagmulder en interveniënt Johan Danen probeerden nog wel enigszins kritisch uit de hoek komen onder het motto “The duty of the opposition is to oppose”, zowel met concrete, praktische problemen op de werkvloer van de geneeskundeopleidingen als met de meer politieke kritiek over de zgn. polariserende manier waarop minister Weyts in dezen te werk zou zijn gegaan. Maar eigenlijk moest elke objectieve waarnemer erkennen dat hier toch duidelijk stappen vooruitgezet waren in een allang aanslepend verhaal.

Voor de liefhebbers voeg ik ten slotte graag nog enkele formele documenten toe: het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 2023 en het ontwerp van Programmadecreet (p.55 en p.265-266) bij de begroting 2024, zoals ingediend in het Vlaams Parlement (N.B. Behandeling ervan in de Onderwijscommissie staat gepland op 16 november 2023). En om de politiek delicate en communautaire dimensie van het verhaal te begrijpen herleze men dit persbericht van de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke van 23 december 2022…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio