9 juni 2021 – Taalscreening in derde kleuterklas

Zoals elders al geschreven, deze vragen waren verwacht. Maar hadden ze ook extra informatie opgeleverd, die we nog niet in de documenten van de Vlaamse regering (4 juni 2021) of in de krant (voor abonnees) hadden kunnen lezen? De vragen van de drie vragenstellers Jan Laeremans, Annabel Tavernier en Loes Vandromme gingen vooral over de ongerustheid bij de kleuteronderwijzers door de timing van het dossier en over de ondersteuning van die kleuteronderwijzers (financieel en inhoudelijk, zowel bij de afname van de bewuste toetsen als bij de remediëring nadien). Uiteraard kwamen in de bespreking de bekende verschillen tussen de politieke standpunten ook wel aan bod, maar het belangrijkste leek mij dit:

  • het basisverhaal, incl. de zgn. kalibratie van het screeningsinstrument, stond al duidelijk te lezen in de documenten van de Vlaamse regering;
  • maar het was wel goed dat de minister ook duidelijk de drievoudige ondersteuning voor de kleuteronderwijzers op een rij zette: naast het instrument (met handleiding) zelf (stond al in de VR-documenten) wees hij op de 12 miljoen euro voor extra handen in de klas (voor testafname en remediëring; via punten zorgcoördinatie met het accent op de indicator “thuistaal-niet-Nederlands”), waarvan de dienstbrieven de week nadien naar de scholen gestuurd zouden worden, en op de CLB-ondersteuning.

Ten slotte kon je je nog wel afvragen wat die 12 miljoen euro heel concreet in de praktijk zou betekenen en zeker ook hoe die concrete remediëring (taalintegratietrajecten enz.) zou verlopen. De woorden “pedagogische begeleidingsdiensten” heb ik in de bespreking wel van niemand gehoord. Raar toch, niet?

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio