9 juni 2021 – Mondmaskerplicht tijdens examens

Drie actuele onderwijsvragen aan minister Weyts en nog één actuele vraag (deels) i.v.m. onderwijs aan minister Beke vandaag. De actuele vragen over de taalscreening van kleuters waren verwacht (cf. elders op deze pagina’s), hoewel het grootste deel van het antwoord al te lezen stond in het publiek beschikbare document van de Vlaamse regering … De laatste actuele onderwijsvraag aan minister Weyts (over kledingvoorschriften) was eigenlijk geen vraag voor de minister en daarnaast dacht ik ook niet dat het parlementaire instrument “actuele vraag” diende om gewoon een mening van de minister te vragen over een of ander ‘fenomeen’ (cf. elders op deze pagina’s). Rest dan nog de eerste onderwijsvraag van Filip Brusselmans over de mondmaskerplicht bij examens (voor abonnees). Ik ga daarover heel kort zijn.

Eén. We hadden dat gesprek al ongeveer in de Onderwijscommissie op 27 mei 2021, weliswaar meer bepaald toen over de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs, maar eigenlijk is die zaak finaal één pot nat.

Twee. De politieke stellingnames over het thema werden snel duidelijk. Enerzijds had je de minister, gesteund door zijn partijgenoot Koen Daniëls, en anderzijds alle andere fracties. Die laatste verdedigden allemaal de vraag van de Vlaamse Scholierenkoepel om de mondmaskerplicht bij examens nu nog meteen af te schaffen, vooral met het “horeca-argument” en het argument van het verschil tussen “onderwijs” en “examens”. Minister Weyts en Koen Daniëls lieten de beslissing afhangen, zoals ook voorheen, van het overleg in de onderwijsclub van de minister. Vragensteller Brusselmans vond het amusant om vast te stellen, anders dan anders, dat iedereen zich aansloot bij zijn houding, de minister uitgezonderd.

Drie. Voor het overige hoorden we vooral herhaling van diverse elementen uit het intussen al lange en bekende coronaverhaal. Maar om op een positieve noot te eindigen: de huidige situatie in het onderwijs, mét alle inspanningen door de mensen op de onderwijswerkvloer (onderwijsinstellingen en CLB’s) en mét het gevoerde beleid in een overlegmodel, was al bij al nog zo slecht niet.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de mondmaskerplicht tijdens de examens van Filip Brusselmans” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio