10 juni 2021 – Rol van onderwijs bij aanpak van seksueel geweld

Naar aanleiding van een pijnlijk voorbeeld van dit thema in de realiteit stelde Johan Danen deze vraag om uitleg. Onderwijs kon die problematiek niet alleen aanpakken, maar had volgens hem toch een preventieve rol te spelen. Op school kon ter zake heel wat geleerd worden en dat bracht vragensteller Danen meteen bij de eindtermen. Hoe kon werk gemaakt worden van een en ander, ook los van die toekomstige eindtermen en hoe zou minister Weyts ervoor zorgen dat scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) die taak beter zouden kunnen invullen?

Het deel over de nieuwe eindtermen (sleutelcompetenties) in het antwoord van de minister was volledig volgens de verwachting. En er was voorheen uiteraard ook al relationele en seksuele vorming op school. Het aanbod van materialen was indrukwekkend en de “onderwijskoepels” werden niet vergeten in de opsomming. Dan was er nog het actieplan tegen seksueel geweld van coördinerend minister Demir: uitvoering inzake Onderwijs vanaf september 2021. Wat de rol van het CLB en de leerlingenbegeleiding betrof, verwees de minister naar het decreet Leerlingenbegeleiding. Eigenlijk allemaal te verwachten antwoorden, want gekende informatie… En het verhaal van de Conflixers en de CLBch@t hadden we ook al vaker gehoord. En ten slotte nog de visienota ‘van kwetsbaar naar weerbaar’, met versterking van de CLB’s. Tussen haakjes, een week later op 17 juni 2021 stond intussen ook een bespreking van die visienota geagendeerd (en op 1 juli 2021 nog een hoorzitting over psychische problemen van studenten ook) … En zelfs dat leek vragensteller Danen niet voldoende, want: “Het zou interessant kunnen zijn om daar misschien in het najaar of in het voorjaar van volgend jaar wat dieper op in te gaan. (…) Ik stel voor om in dit parlement daarover meer gestructureerd te gaan werken.”

Interveniënt Katrien Schryvers bevestigde wat gezegd was, met ook verwijzing naar het symposium van seksuele gezondheid op aansturen van toenmalig minister Vandeurzen in 2018. Interveniënt Karolien Grosemans deed dat ook, maar vergat ook het accent niet dat dit niet alleen de opdracht van de school was en haalde er zelfs een concrete eindterm bij. Was er over dit thema ook iets communicatiefs gepland, zo wilde ze nog weten.

Voor dat laatste keek de minister toch eerder naar Welzijn et al. De eindtermen waren uiteraard wél een bekommernis voor Onderwijs. Recente cijfers van de CLBch@t spraken boekdelen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio