9 februari 2023 – Tekort aan kwalitatief geschoolde elektrotechnici

De derde vraag om uitleg van de commissievergadering sloot ook nog enigszins aan bij de Se-n-Se-vraag van Loes Vandromme. Maar nu ging het specifiek over het tekort aan welbepaalde profielen op de arbeidsmarkt: dat van elektrotechnici. De aanleiding voor Johan Danens vraag was een e-mail van Volta, de paritaire sectororganisatie van bedrijven in elektrotechniek. Er waren er niet alleen te weinig, ze waren ook niet geschoold genoeg: een gekend (nwvr: de lezer herinnert zich ongetwijfeld ook het hele eindtermenverhaal, het Grondwettelijk Hof incluis…) probleem in de spanning tussen algemene kennis (Nederlands en wiskunde met name) en basisberoepskennis (de beroepskwalificatie dus). Regelgeving over lessen van gastsprekers zouden ook niet altijd meewerken. Vragensteller Danen plukte enkele relevante cijfers over de opleidingen in kwestie uit de Volta-informatie. Hoe zou minister Weyts de ondermaatse cijfers aanpakken en zou hij in gesprek gaan met Volta?

Het antwoordlijstje van de minister oogde ook ge/bekend. Een Volta-delegatie was overigens in januari al op zijn kabinet ontvangen. Beroepskwalificaties, modernisering secundair onderwijs, duaal leren, de RTC’s, ‘extended reality’-technieken, de Vlaams-Nederlandse onderwijstop van 23 januari 2023 (met zijn excellentiefonds en wedstrijden): het passeerde allemaal de revue.

Vragensteller Danen was wat sceptisch over de genomen maatregelen. Hij vroeg hoe de minister de scholen sterker zou maken om het samenwerkingsproces met de bedrijven en industrieën in hun buurt echt te realiseren. Interveniënt Koen Daniëls nam het even over van zijn afwezige collega Arnout Coel en meende weet te hebben van enige ‘betweterij’ bij de scholen zelf over wat nodig was op de arbeidsmarkt, of bedoelde hij de onderwijskoepels? Gevolg (nog altijd volgens Daniëls): de beroepskwalificaties “werden verhaspeld” en bedrijven werden voor hun stagiairs en duaalleerders geconfronteerd met verschillende evaluatiedocumenten, afhankelijk van de onderwijskoepel of het net. Tja… Wat Daniëls vervolgens zei over een leerlijn vond ik veel verstandiger. De genoemde opleiding begon inderdaad niet pas in het zesde of zevende jaar van het secundair onderwijs. Wat zou er gebeuren met het reguliere kader voor duaal lesgeven, dat eind 2023 zou aflopen? Interveniënt Loes Vandromme bevestigde een en ander, maar maakte ook handig gebruik van de gelegenheid om iets heel actueels aan de minister voor te leggen: wat was de stand van zaken rond de zgn. curriculumdossiers?

Duaal lesgeven zou (ook decretaal) voortgezet worden, zo ging de minister voort. Hij herhaalde het RTC-verhaal, kinderen moesten ook in de basisschool al kunnen proeven van technische beroepsopleidingen, het belang van meer doebeurzen (in het FTI-verhaal (Flanders Technology & Innovation) van de Vlaamse regering). Maar inderdaad, bij de curriculumdossiers bestond er enige wrijving. Die waren dus nog niet in alle domeinen en sectoren klaar.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio