9 december 2021 – Aanpassingen aan Columbusproef

Hannelore Goeman, Koen Daniëls en Loes Vandromme wisten dat de zgn. Columbusproef enkele wijzigingen zou ondergaan. Uit hun respectieve inleidingen bleek dat het vooral ging om een uitgebreidere vorm van feedback voor de leerling in kwestie (met een schatting van diens slaagkansen in het eerste jaar hoger onderwijs, oftewel een benchmark op basis van zgn. doorstroomprofielen, én zijn sterktes/werkpunten). Voor het onderdeel “wiskunde” waren er nu twee pakketten: een algemeen voor alle leerlingen en een specifiek met het oog op studierichtingen met meer wiskunde. Vragensteller Vandromme legde ook nog specifiek de link met die andere proef-in-wording voor 12-14-jarigen, een initiatief van VOKA en de UGent, en vroeg of de Columbusproef verplicht zou worden.

Minister Weyts overliep dat alles in nog wat meer detail, met vermelding van de diverse actoren in kwestie. We vernamen ook dat in de VOKA-UGent-proef zelfs motorische vaardigheden getest werden via een torenkraanproef in virtual reality. En de minister had oog voor de betrokkenheid van leraren-begeleiders en coachinggesprekken met de leerlingen in dit studieoriënteringsverhaal. Eigenlijk was er weinig tot geen politieke discussie over de zaak. Heel eventjes was er wat lichte frictie, toen de rol van de modernisering secundair onderwijs ter sprake kwam en de kwestie van de zgn. brede eerste graad, maar dat was onschuldig. Wel bleven de deelnamecijfers aan de Columbusproef blijkbaar een aandachtspunt. Er was (nog) geen sprake van een verplichte deelname.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio