9 december 2020 – Verlenging van code rood voor studenten

Jos D’Haese haalde zijn actuele vraag uit o.a. een artikel in De Standaard (voor abonnees) op deze dag over het resultaat van overleg tussen minister Weyts, de VLIR, de VLHORA, experten en virologen met het oog op een afspraak over de coronasituatie in het hoger onderwijs. Zomaar boven de hoofden van de studenten beslissen om de code rood te verlengen tot eind februari (en de UGent zelfs tot 21 maart): dat kon toch niet, aldus D’Haese.

Minister-president Jan Jambon deed verslag van het bedoelde overleg en de afspraak die daar inderdaad gemaakt was. De andere elementen van antwoord, die later nog volgden, kenden we vanuit eerdere onderwijscommissievergaderingen ook: extra middelen aan de STUVO’s, diverse acties m.b.t. het mentale welzijn van studenten, stille studieplaatsen tijdens de examens en laptops.

Maar D’Haese bleef doorgaan: waarom ontbrak de VVS op dat overleg, waarom werden de studenten, die het al zo moeilijk hadden, als enigen op deze manier behandeld? Zes interveniënten … kregen achtereenvolgens het woord. Studenten zouden, zoals hier in de plenaire vergadering, toch op een veilige manier les kunnen volgen (Roosmarijn Beckers). De geïsoleerde positie van de studenten woog zwaar, en al zeker voor eerstejaarsstudenten (Jean-Jacques De Gucht presteerde het zelfs om van “eerste kan.” te spreken). Een eenduidige regeling voor alle instellingen was te verkiezen (Hannelore Goeman). Brecht Warnez nam het ook op voor eerstejaarsstudenten en kwetsbare groepen. Elisabeth Meuleman wilde een perspectief voor de studenten. Volgens Koen Daniëls was dat perspectief er, zij het dat het geen fijn perspectief was en hij vroeg dat de instellingen goed zouden communiceren naar de studenten.

Minister-president Jambon herhaalde dat er nu een perspectief geboden was en was realistisch over de bevoegdheid van minister Weyts ten aanzien van de instellingen. Vragensteller D’Haese nam daarmee geen genoegen. Het omgekeerde zou pas verrassend geweest zijn. Nadat ik deze regels getypt had, merkte ik de actiebereidheid bij studenten op de website van De Standaard (voor abonnees). Wordt vervolgd.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de verlenging van code rood voor studenten van Jos D'Haese” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio