3 december tot 9 december 2020 - Schriftelijke vragen

 1. Algemeen secundair onderwijs (aso) - Stijging aantal leerlingen met bijlagen
 2. Resolutie studievoortgang tijdens corona – Uitvoering
 3. Lerarenopleiding – Diversiteit met bijlagen
 4. Centra voor volwassenenonderwijs (CVO's) – Fusies met bijlage
 5. Leerkrachten - Korte en beperkte opdrachten met bijlage
 6. Basisonderwijs - Peiling 'Mens en maatschappij'
 7. Onderwijs - Zij-instromers
 8. Hoger onderwijs – Coronakleurencodes
 9. Professionalisering leerkrachten – Initiatieven
 10. Peilingsonderzoek wiskunde - Bereik en resultaten
 11. Gratis lerarenopleiding Brusselse werklozen – Traject
 12. Studentenhuisvesting - Stand van zaken
 13. Intercommunautair uitwisselingsprogramma voor toekomstige leerkrachten - Deelnemers en financiering met bijlage 1 en bijlage 2
 14. Hoger onderwijs – Doorstroom + bijlage 1 en bijlage 2
 15. Lerarenopleiding – Diversiteit + bijlage 1 en bijlage 2
 16. Genderdiversiteit bij leerkrachten en schooldirecties – Evolutie
 17. Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) - Onderzoek keuze middelbare school
 18. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - Individueel aangepast curriculum (IAC) en attest verworven bekwaamheden + bijlage 1 en bijlage 2
 19. Zelfstandigen als zij-instromer in het onderwijs – Knelpunten
 20. Leerplichtige kleuters – Levensbeschouwing
 21. Hoger onderwijs – Geslaagden
 22. Leerkrachten - Verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen + bijlage 1 en bijlage 2
 23. Open Universiteit - Kwaliteitswaarborg, financiering en vertegenwoordiging in bestuursorganen
 24. Coronalockdown - Impact op leerachterstand
 25. Instellingen hoger onderwijs Kortrijk – Bereikbaarheid
 26. Studentenkamers – Huurschade
 27. Zittenblijven – Beleid
 28. Hoger onderwijs - Dataset evaluatie studie-efficiëntie
 29. Scholen - Kostenbeheersend beleid
 30. Onderwijspersoneel - Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische redenen + bijlage 1 en bijlage 2
 31. Leerlinguitwisselingsprogramma's – Buurklassen + bijlage
 32. Hoger onderwijs - Uitbreiding studietoelagen
 33. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Alternatieve leercontext + bijlage 1 en bijlage 2
 34. Studenten lerarenopleiding – Leesmotivatie
 35. Buitenschools gebruik multifunctionele schoolgebouwen - Stand van zaken
 36. Buitengewoon onderwijs type 5 - Nieuwe vestigingsplaatsen
 37. Erasmus+-programma - Mobiliteit docenten + bijlage 1 en bijlage 2
 38. Overgang van bachelor- naar masteropleiding - Harde knip
 39. Ondersteuning leerlingen met leerachterstand – Buddyproject + bijlage 1 en bijlage 2
 40. Onmiddellijke Aangifte (van de RSZ) (Dimona) - StagesOnmiddellijke Aangifte (van de RSZ) (Dimona) – Stages
 41. Universiteiten - Evolutie inschrijvingen
 42. Heroriëntering studenten - Parameters financieringssysteem + bijlage 1 en bijlage 2

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio