8 juli 2021 – Zwemachterstand bij kinderen na corona

Een coronagerelateerde vraag om uitleg van Maaike De Rudder, -- een niet-regulier lid van deze commissie, maar elk parlementslid heeft spreekrecht in elke commissie --, om deze laatste commissievergadering van het werkjaar te openen. De aanleiding ervoor waren de nogal waarschuwende uitspraken van enkele zwemexperten in de krant aan het adres van ouders met jonge kinderen met het oog op de grote vakantie. Mijn gevoel was meteen, en zeker ook ná de bespreking, die liefst 21 minuten in beslag nam, of dit, zonder het gestelde probleem te ontkennen, eigenlijk wel een vraag voor de minister van Onderwijs was. Dat vooral kinderen van het tweede en derde leerjaar lager onderwijs door de coronacrisis een aanzienlijke achterstand opgelopen hadden op het vlak van hun zwemvaardigheden, zal deels wel waar geweest zijn, maar om dan maar meteen aan de onderwijsminister te vragen hoe hij ervoor kon zorgen dat die tekorten tijdens het komende schooljaar weggewerkt zouden worden, laat staan daarvoor ook nog eens in extra middelen te voorzien, getuigde volgens mij toch van een iets te groot beroep op de sturing van een en ander ter zake door de minister.

Blijkbaar was ook niet iedereen ervan op de hoogte dat eindtermen van het gewoon lager onderwijs (en idem voor de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon lager onderwijs), waarin inderdaad leren zwemmen opgenomen is, klassiek aan het eind van het lager onderwijs behaald (c.q. nagestreefd) moesten zijn, en dus niet bijvoorbeeld per graad. Wat leerde ik nog uit de bespreking? Dat Jo Brouns een fervente openwaterzwemmer bleek te zijn. Mooi zo, -- dat aspect bracht de bespreking zelfs bij een internationaal vergelijkende studie over het gebruik van open water (met betrokkenheid van de ministers Demir, Beke, Peeters en Weyts) --, maar zulks bracht geen soelaas voor wie nog moest leren zwemmen. Minister Weyts wees en cours de route nog ergens op de verantwoordelijkheid van ouders die hun kinderen en hun zwemcapaciteiten wel kenden, ondanks de impact van de coronacrisis die overigens voor deze kwestie al bij al beperkt gebleven was. Hij zou ook, maar dan als minister van Sport, aan het Netwerk Lokaal Sportbeleid vragen om mee te pleiten voor blijvende democratische toegangsprijzen voor zwembaden, wat schoolzwemmen betrof.

Tot slot. Er was nogal wat storend achtergrondgeluid, wanneer vragensteller De Rudder het woord nam. Misschien was het finaal toch niet zo’n goed idee om parlementaire vragen te stellen vanuit een feest(?)tent, maar dat terzijde.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over zwemachterstand bij kinderen na corona van Maaike De Rudder” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio