8 februari 2024 – Aanpak van pestgedrag

Aanvankelijk dacht ik dat de directe aanleiding tot deze vraag om uitleg de casus van extreem gedrag (met een pestdimensie) in een Balense lagere school was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het betrof vooral enkele opvolgingsvragen bij wat minister Weyts geantwoord had op een verwante vraag om uitleg van Hilâl Yalçin in de commissievergadering van 5 oktober 2023. Overigens was er sowieso geen gebrek aan vragen over pesten, laatst ook nog op 25 januari 2024. Vragensteller Yalçin verwees nu bovendien naar de HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children), die in december 2023 gepubliceerd zou zijn en waaruit gebleken zou zijn dat de pestcijfers bij Vlaamse jongeren nooit hoger waren dan sinds het begin van de metingen in 2014. Eerlijk gezegd, weet ik niet zo goed om welk onderzoeksrapport het ging, maar dat kan uiteraard liggen aan mijn beperkte opzoekvaardigheden. Ik vond alleen (als meest recente rapport): EINDRAPPORT STUDIE JONGEREN EN GEZONDHEID 2017 – 2020, maar daarin komt het woord pesten (nl. cyberpesten) slechts één keer voor op p.102 en dan nog op een redelijk positieve manier. In de zgn. Databank: Jongeren en Gezondheid is dan weer wel sprake van een bevraging in 2022, maar als ik doorklik naar de nieuwe factsheets in kwestie, zie ik niets verschijnen over pestcijfers. Het enige document dat in de buurt zou kunnen komen, gaat over mentaal, sociaal en fysiek welzijn, maar dat bevat het woord pesten niet eens. Het zij zo.

De antwoorden van minister Weyts waren trouwens relatief beknopt. Hij legde dan nog vooral zijn beleidskader en ondernomen acties uit, zijn intentie (van 5 oktober 2023) i.v.m. het Vlaams Forum Kindermishandeling wachtte nog op een vergaderdatum van het Agentschap Opgroeien, hij zag in dit thema geen rol voor de Onderwijsambassadeur weggelegd en op de eerste vraag over beloofd overleg met alle betrokken partners rond expose accounts en deepnudes had de minister niet expliciet geantwoord.

Als aanvulling verwees de vragensteller wel nog naar de recente uitreiking van de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs, waarbij haar een ‘whole school’-approach van de winnende scholen opviel, die verwant was met een beleidsaanbeveling uit het memorandum van de Vlaamse Scholierenkoepel (“een verplicht antipestbeleid in elke school”).

Maar dat laatste vloeide volgens de minister al de facto voort uit het decreet Leerlingenbegeleiding en hij verwees nog naar zijn aanwezigheid in het Leuvense Heilige-Drievuldigheidscollege, een van de winnaars van de genoemde antipestprijs (“de Jozefieten” dus in de volksmond, aan de Oude Markt, waar ikzelf nog ooit mijn examenles Engels over The Hippopotamus (by T.S. Eliot; én zelfs mét video-ondersteuning van de ontroerende The Elephant Man�� kijk ’s aan!) mocht geven o.l.v. (intussen) wijlen professor Alfons Keuleers).

Samengevat, voor de finale stelling van vragensteller Yalçin “Aandacht voor cyberpestproblematiek in het beleid blijft zeker noodzakelijk” kon men met deze onderwijsminister wel gerust zijn, leek me. Maar misschien zouden (in plaats van alle heil te verwachten van de overheid c.q. de scholen) al die pesters, van jong tot oud, ook zelf eens wat meer ter zake in eigen hart kunnen kijken als remedie… of is dat een wat naïeve overweging van een wat oudere man?

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de aanpak van pestgedrag van Hilâl Yalçin” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio