8 februari 2023 – Levensbeschouwelijk onderwijs optioneel in Franstalig officieel onderwijs

Bij deze actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht kon iedereen (ik dus ook) perfect voorspellen hoe de bespreking ervan zou lopen. We hadden niet langer geleden dan 2 februari 2023 namelijk een bespreking in de Onderwijscommissie die au fond over hetzelfde ging, weliswaar in het kader van de aanwezigheidscijfers van vijfjarigen in het kleuteronderwijs. Maar plenair nog eens een rondje draaien op de levensbeschouwelijke paardenmolen: dat kon natuurlijk niet slecht zijn want gaf nog wat meer exposure aan deze, volgens sommigen, halszaak. De concrete aanleiding nu was de ontwikkeling inzake levensbeschouwelijke vakken in het officieel onderwijs in de Franse Gemeenschap, die recent in de Franstalige media beschreven werd: Le Soir, L’Echo, rtbf.

Hoewel minister Weyts zelf dan nog wel vrijheid voor de (officiële) scholen voorstond, wat de invulling van de huidige twee lesuren levensbeschouwing in de toekomst zou aangaan, voelde je wel aan zijn adem dat hij finaal hetzelfde zei als de collega’s van Open Vld, Vooruit én Groen.

Ik zou de lezer dan ook aanraden om gewoon mijn stukje over het verwante thema van haast een week eerder te herlezen, maar zal hier, volledigheidshalve, daar deze aspecten aan toevoegen:

  • het lopende proefproject in de derde graad secundair onderwijs van zes GO!-scholen kreeg positieve aandacht met het oog op een uitbreiding naar alle GO!-scholen in 2023-2024;
  • zoals anderen vóór hem, met wie hij het doorgaans vaker oneens is dan eens, plaatste minister Weyts de kwestie nu ook expliciet in het licht van onderwijskwaliteit (cf. de vrijheid die hij voorstond supra): bijvoorbeeld Nederlands en wiskunde moesten eventueel ook mogelijk kunnen zijn als invulling voor de uren die nu nog naar levensbeschouwing gingen, als een school zulks wenste;
  • dat laatste moest ook een mogelijkheid worden voor wie een zgn. vrijstelling aanvroeg van de bestaande levensbeschouwelijke vakken: daarover was het gesprek gaande, aldus de minister;
  • terwijl ik deze regels aan het typen was, kreeg ik lucht van een interessant dubbelinterview in Knack (voor abonnees) met Benno Barnard en Geert Mak…;
  • en ten slotte ook de kwestie van de grondwetsherziening die voor bepaalde wensen in dit verband wél nodig was, in tegenstelling tot voor de verdere verlaging van de leerplichtleeftijd, die de week voordien aan bod kwam. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio