8 februari 2023 – Nieuwe leerboeken islamitisch godsdienstonderwijs

Onlangs kon iedereen in het radio 1-programma De Ochtend het interessante initiatief van een nieuw leerboek islamgodsdienst vernemen, waarover Tom Ongena zijn actuele vraag handelde. Een heikel thema dat al meermaals voor debatten in het Vlaams Parlement gezorgd had, maar waarin zich nu een nieuwe ontwikkeling voordeed.

Een schematisch overzicht van de politieke standpunten zag er zo uit:

  • Open Vld was erg lovend over de zaak, maar vragensteller Ongena wees erop dat ook het informele islamonderricht (in moskeeën) dan ook wel moest volgen;
  • cd&v was ook heel positief en Loes Vandromme blikte al (constructief) vooruit naar de vergadering van de Onderwijscommissie over een verwant thema de daaropvolgende dag;
  • Vooruit vond het initiatief ook al een goede stap, maar herhaalde het vroegere standpunt over de levensbeschouwelijke inspectie, die nu rechter en partij was, waardoor een rol ter zake voor de ‘gewone’ onderwijsinspectie opportuun zou zijn;
  • Groen sprak dezelfde taal als Vooruit, maar vroeg zich vooral ook af in welke mate die nieuwe boeken gebruikt zouden worden;
  • N-VA was blij, want Nadia Sminate had al vorige legislatuur op zo’n initiatief aangedrongen, maar ze leek me nog méér geïnteresseerd in de 21 erkenningsaanvragen van Dyanet-moskeeën op het bureau van minister Somers; iets waar de minister in zijn antwoorden overigens geen woord aan besteedde;
  • Vlaams Belang toonde zich bij monde van Sam Van Rooy dé “islamtheoloog van zijn generatie” (nwvr: niet mijn woorden, wel die van Hannelore Goeman) en verkoos een ander boek, dat hij zelfs meegebracht had: Wie zijn religie verlaat, dood hem! Dat leverde hem overigens in het antwoord van minister Somers een weliswaar anonieme vergelijking op met een recente demarche van een andere, federale VB’er, maar dan wel één zonder partijlidkaart. Il faut le faire…

Algemeen vond ik dat minister Somers zich zeer redelijk en constructief opstelde in dit hele verhaal. Afwachten nu maar wat het precies allemaal oplevert op het terrein zelf.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de nieuwe leerboeken islamitisch godsdienstonderwijs van Tom Ongena” aan minister Bart Somers.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio