7 oktober 2021 – Weigering van stageplaats/deelname aan excursie wegens coronavaccinatiestatus

Vervolgens van de actualiteit van de stijgende energiekosten naar die van blijkbaar nog enkele coronaproblemen voor stagiairs en excursies in het onderwijs. Soms werd leerlingen een stageplaats ontzegd omdat ze niet gevaccineerd waren, soms mochten ze niet mee op een excursie of buitenlandse reis. Kon dat wel, hoe zat het met klachten ter zake en wat zou minister Weyts nog ondernemen, zo wilden Loes Vandromme en Jan Laeremans weten, waarbij die laatste ook refereerde aan het antwoord van de minister drie weken eerder over o.a. het verbod van scholen om te vragen naar de vaccinatiestatus van leerlingen en personeel.

Een Covid Safe Ticket (CST) kon enkel worden opgevraagd bij massa-evenementen of bij bezoek aan bepaalde locaties, aldus de minister. Voor stagiairs gold dezelfde behandeling als voor de reguliere werknemers in de sector in kwestie. Voor “reizen” maakte de minister een onderscheid tussen educatieve uitstappen als onderdeel van het lessenpakket en vrijwillige reizen (à la traditionele Rome-reizen). Conform de algemene regel kon dus ook in onderwijsverband een CST in de voorziene gevallen verplicht zijn. Inzake stages kon eventueel ook gedacht worden aan de verlenging van eerdere coronaregelingen, maar daarover was nog geen vraag gekomen in de zgn. onderwijsclub van de minister.

Voor het overige, kwamen nog diverse elementen uit de coronavragen van 16 september 2021 (cf. supra) terug in deze bespreking. Het aantal klachten rond dit thema was alleszins beperkt, aldus nog minister Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio