7 oktober 2021 – Stijgende energiekosten en effect op werkingsmiddelen

Vooraf: de snelheid waarmee de parlementaire verslagen op de nieuwe website van het Vlaams Parlement ingevuld geraakten, was in deze tweede week merkelijk verbeterd, maar nog niet ideaal. Toch alvast veel dank, Vlaams Parlement.

Er moest in deze commissievergadering nog eerst één, nog niet behandelde vraag om uitleg van de week voordien aan bod komen. Heel actueel trouwens, en niet alleen voor het onderwijs: de stijgende energiekosten en hoe dat allemaal betaald moest worden vanuit de werkingsmiddelen van onderwijsinstellingen. Hoe ging minister Weyts hen ondersteunen, welke energie-efficiëntiemaatregelen plande hij en wat was er gebeurd met de verplichte energieboekhouding van 2008 (nwvr: subsidie voor energieboekhouding, Vlaamse regering, minister Frank Vandenbroucke, 12 december 2008)?

De werkingsmiddelen waren uiteraard zgn. ongekleurde middelen en welk aandeel daarvan naar de betaling van energiekosten ging, varieerde van school tot school, zo begon de minister. Voorts gaf hij een overzicht van diverse (energiebesparende) maatregelen, ook in het kader van de Vlaamse klimaatstrategie van de hele Vlaamse regering, tot en met de zgn. BEN-scholen toe (“bijna energieneutraal”), zodat tegen 2050 de niet-residentiële gebouwen CO2-neutraal zouden zijn. BEN: wel een dankbare benaming voor deze minister… En er zou deze legislatuur 3 miljard euro (0,5 miljard euro meer dan vorige legislatuur) geïnvesteerd worden in vernieuwing van en in nieuwe gebouwen.

Vragensteller Danen had ook weet van de nuttige activiteiten van onze eigen DOKO vzw, die blijkbaar de prijsstijgingen voor energie beter onder controle kon houden dan andere actoren. Interveniënt Loes Vandromme wilde nog weten wat de impact van de Digisprong was op de energiefactuur, waarop de minister wees op de 42 euro/leerling voor diverse bijkomende kosten naast de vergoeding voor de laptops zelf. Vragensteller Danen opperde ten slotte nog de mogelijkheden van de grote schooldaken in dit energieverhaal, die nuttig zouden kunnen zijn voor de zgn. energiegemeenschappen van minister Zuhal Demir.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio