7 oktober 2021 – Meelooptrajecten voor aspirant-schooldirecteurs

Ten slotte nog een laatste opvolgingsvraag om uitleg in deze commissievergadering over een van de vele projecten van deze onderwijsminister. Vragensteller Steve Vandenberghe schetste goed de hele context met de omzendbrief ter zake en het werk van het expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool (“Job Shadowing voor Leiderschap in Onderwijs”, juli 2021). Het project van de meelooptrajecten voor aspirant-schooldirecteurs was blijkbaar vatbaar voor enige verbetering. Hoe zou minister Weyts gebruikmaken van de beleidsaanbevelingen uit het wetenschappelijke rapport en hoe zouden de meelooptrajecten geëvalueerd worden?

Het antwoord van de minister was heel kort. Het meeste was al gezegd door vragensteller Vandenberghe zelf. De minister verwees dan maar naar de loonspanningsresultaten in de recente onderwijscao XII, die ook al aan bod gekomen waren in de commissievergadering van 16 september 2021.

Vragensteller Vandenberghe reageerde vervolgens, niet ten onrechte leek mij, met de beoordeling “nogal een eenzijdig antwoord”. Loon was belangrijk, maar niet alleen loon, waarop interveniënt Loes Vandromme dan weer inspeelde met de kwestie (ook uit die cao) van de beleidsondersteuner in het basisonderwijs. Die belangrijke belofte aan het basisonderwijs was toch nog niet helemaal in de juiste concrete plooi gevallen. Wanneer ging daarover duidelijkheid komen? Interveniënt Johan Danen vroeg naar initiatieven om zijinstromers naar het onderwijs te krijgen en interveniënt Jan Laeremans vroeg of het KdG-rapport aan de directeurs gecommuniceerd was.

Dat laatste was, volgens de minister, wel degelijk het geval. Hij voegde nog toe dat er aan een competentieprofiel van directeur gewerkt werd en dat van september 2021 die beleidsondersteuning kon in de vorm van een administratieve ondersteuner. Dat zou dus om een weliswaar apart ambt gaan, maar dan wel als een zgn. wervingsambt, en niet als een selectieambt. Er bestaan goede argumenten om dat laatste te betreuren. Afwachten dus hoe die kwestie voortgaat.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio