7 oktober 2020 – Bijspringende ouders wegens lerarentekort

Of de eerste twee actuele onderwijsvragen conform de nieuwe (experimentele) richtlijnen van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans waren, was misschien al deels wel het geval: er werd inderdaad een verband gelegd met een van de belangrijkste onderwijsdossiers van deze legislatuur, nl. het lerarenloopbaandebat. Maar dat Homans met die nieuwe afspraken ook bedoelde dat iets wat nog maar héél recent, soms herhaaldelijk zelfs, in de Commissie voor Onderwijs besproken werd dan maar meteen, vandaag bijwijlen zelfs letterlijk, overgedaan werd in de plenaire vergadering, zou ik erg vreemd vinden. Nochtans was nét dát wat er gebeurde in het gesprek (N.B. Gelukkig is voorzitter Homans een heel strenge maar rechtvaardige tijdbewaker, onder andere.) over deze twee actuele vragen van Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls.

Corona was niet onverwacht actueler dan ooit in deze plenaire vergadering. Voor onderwijs ging het om de recente oproep van een Hasseltse scholengroep aan ouders om bij te springen op school, als er leraren ziek zouden worden. Ook in Sint-Niklaas (voor abonnees) was er zo’n signaal. Hoe zou minister Weyts een acuut lerarentekort voorkomen (Roosmarijn Beckers, die later nog een minister vergat in haar opsomming van onderwijsministers die tot nog toe betrokken waren in het lerarenloopbaandebat: nl. Frank Vandenbroucke…)? Hoe zou de minister de scholen openhouden (Koen Daniëls)?

Minister Weyts antwoordde, heel begrijpelijk overigens, wat hij al op 1 oktober en 5 oktober 2020 in de Onderwijscommissie gezegd had. Hij herhaalde ook, alweer begrijpelijk, wat hij al meermaals eerder gezegd had over zijn algemene kijk op een zgn. lerarenloopbaanpact, incl. enkele al genomen of in de steigers staande (deel)maatregelen. Voeg daar nog bij dat Loes Vandromme, -- ze verwees er in deze plenaire vergadering ook naar --, de kwestie van de ventielprocedure in het basisonderwijs (N.B. Nu noemde de minister dat een “brandweeroplossing”.) voordien, als eerste, al aangekaart had. En bovendien dat we in de Onderwijscommissie nog maar net de vijfde hoorzitting over het lerarentekort gekregen hadden, waarnaar vragensteller Daniëls verwees. En je begrijpt dat ik vond dat dit toch wel wat veel herhaling was in een wel heel korte tijd. De besprekingstijd (twee vragenstellers, de minister en vier interveniënten (Johan Danen, Willem-Frederik Schiltz, Steve Vandenberghe en Loes Vandromme)) was, toegegeven, nu ook wel kort. Haast exact 20 minuten. De Onderwijscommissie zou er een voorbeeld aan kunnen nemen.

Voor een goed begrip: minister Weyts stelde uitdrukkelijk dat basis- en secundaire scholen (zo veel mogelijk) open zouden blijven, met opnieuw de vermelding van de punten die hij, samen met de onderwijswereld, ‘binnengehaald’ had in het overleg met de virologen. Ook dat klonk heel bekend.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio