30 september tot 7 oktober 2020 - Schriftelijke vragen

We bezorgen je de schriftelijke vragen over onderwijs die deze week beantwoord werden.

 1. Nieuw DBFM-programma 'Scholen van Morgen' - Projectspecifieke clusters + bijlage
 2. Groeipakket - Thuisonderwijs en examencommissie
 3. Diversiteit - Campagnes rond stereotypen en vooroordelen in het onderwijs en bij jeugdbewegingen
 4. Secundair onderwijs - Leerlingen uit buurlanden + bijlage 1 en bijlage 2
 5. Voorrangsregeling voor Nederlandstaligen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel - Nederlandse taaltest door het Huis van het Nederlands
 6. Leerlingen gewoon secundair onderwijs - Verandering van school en studierichting + bijlage
 7. Klassenraden secundair onderwijs - Deliberaties juni 2020
 8. Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen – Onderwijsnoden
 9. Bewegen op school – Initiatieven
 10. Versoepeling coronamaatregelen - Aanwezigheden leerkrachten in scholen na heropening (2) + bijlage 1 en bijlage 2
 11. Uitreiking getuigschriften basisonderwijs - Juni/juli 2020
 12. Voortijdige schooluitval - Nadere toelichting
 13. Zomerscholen – Projecten
 14. Basisonderwijs - Leerlingen uit buurlanden + bijlage 1 en bijlage 2
 15. Hoger onderwijs – Werkstudenten
 16. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Nederlandse cursisten + bijlage 1 en bijlage 2
 17. Kleuteronderwijs - Extra middelen voor kinderverzorgers (2)
 18. Studenten hoger onderwijs - Evolutie opgenomen studiepunten en studierendement + bijlage 1 en bijlage 2
 19. Hoger onderwijs – Studietoelage + bijlage 1 en bijlage 2
 20. Leerplichtonderwijs - Vaste benoemingen
 21. Beginnende leerkrachten – Uitstroom
 22. Detacheringen in het onderwijs - Stand van zaken
 23. Lees- en leerplatform 'Verspreid het leesvirus' - Stand van zaken
 24. Werkingsmiddelen scholen – Personeelsledenbijlage 1, bijlage 2, bijlage 3, bijlage 4, bijlage 5 en bijlage 6
 25. Generatiestudenten – Studietraject + bijlage
 26. Secundair onderwijs in buurlanden - Vlaamse leerlingen
 27. Basisonderwijs in buurlanden - Vlaamse leerlingen
 28. Leerkrediet hoger onderwijs - Stand van zaken
 29. Buitengewoon onderwijs – Capaciteit
 30. Hoger onderwijs - Nederlandse studenten + bijlage 1 en bijlage 2

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio