7 juli 2021 - leerlingen met extra uitdagingsnoden

In tegenstelling tot haar actuele vraag van een week eerder had ik deze “actuele” vraag van Kathleen Krekels niet verwacht, vooral wegens niet echt actueel. Overigens had minister Weyts al op 24 juni 2021 (cf. p.14 en p.25) in de Onderwijscommissie enigszins geantwoord op haar vraag bij de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXXI. Na dan de verlenging van de projectsubsidie van bijna een half miljoen euro voor het lopende project rond hoogbegaafdheid (13 voorbeeldscholen en een expertisecentrum) door de Vlaamse regering op 25 juni 2021 kon minister Weyts als antwoord op Krekels’ vraag nu weinig meer toevoegen dan enkele zgn. goede praktijken die wellicht ook al gekend waren zonder het lerende netwerk ter zake in het lopende project. Voor de rest was zijn antwoord grotendeels hetzelfde als in de commissievergadering van 24 juni 2021.

Er werden hier en daar in de tussenkomsten wel nog enkele elementen toegevoegd: het postgraduaat rond hoogbegaafdheid van de PXL Hogeschool vanaf het academiejaar 2021-2022, de al of niet betrokkenheid van ouders in het lerende netwerk (nwvr: daarop antwoordde de minister niet), naast een gepast cognitief aanbod aan ook de nodige aandacht voor het welbevinden van de betrokken leerlingen, naast de professionalisering ter zake in de lerarenopleidingen ook de professionalisering van CLB, pedagogische begeleiding en ondersteuners, en mogelijke ingrepen in de onderwijsregelgeving (bv. minimumleeftijd waarop men het getuigschrift basisonderwijs kan behalen en aan de Vlaamse Examencommissie kan deelnemen).

De “actuele uitsmijter” kwam ten slotte van vragensteller Krekels zelf: het 11-jarige wonderkind Laurent Simons (voor abonnees) dat zopas een bachelordiploma in de fysica behaald had aan de Universiteit Antwerpen, waaraan Krekels zelfs een reflectie koppelde m.b.t. het zgn. maatschappelijke belang van de aandacht (en de middelen) voor dit hele thema. Ze verwees naar noch min noch meer …onsterfelijkheid als doel van de jonge Simons. Lees: innovatie. Inderdaad, heel mooi en heel belangrijk, ook maatschappelijk gesproken. Maar … “zo veel mogelijk lichaamsdelen kunnen vervangen door mechanische onderdelen” vind ook ik een lovenswaardig doel van noeste academische arbeid, maar lijkt mij, als niet-hoogbegaafde, nog altijd wel iets totaal anders dan … onsterfelijkheid. Misschien toch ook maar meteen een cursus over de hybris integreren in het verdere leertraject van de betrokkene. Terwijl ik deze zinnen aan het typen was, reed Wout Van Aert alles kapot in een prachtige Tourrit op en rond de Reus van de Provence. Een reus uit de Kempen! Ik heb de aankomst wel niet afgewacht voor ik dit stukje indiende bij mijn werkgever. Touchons du bois …

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio