14 juli 2021 – Nieuwe professionele bacheloropleidingen in Limburg

Toch nog een plenaire vergadering ná 11 juli. Dat leek me later dan gewoonlijk. Waarom was die extra vergadering zo nodig? Ik dacht dat het vooral iets (alles?) te maken had met een decretaal dossier dat er moest en zou komen (vóór het zomerreces) ten behoeve van bepaalde Antwerpse zorgnoden, maar kan me uiteraard vergissen … Hoe dan ook, door toedoen van de oppositie lukte het overigens niet om dat dossier, na een ook al stevig debat over nog een ander politiek delicaat, decretaal dossier dat met de lokale democratie te maken had, parlementair te finaliseren vóór het zomerreces: de oppositie vroeg en kreeg de goedkeuring om nog een advies van de Raad van State te vragen over enkele amendementen.

Maar voor Onderwijs was er dus eerst Roosmarijn Beckers met een actuele vraag over haar achtertuin. Eerlijk gezegd, was het een eigenaardige vraag, omdat het antwoord erop al gekend was. Op 9 juli 2021 namelijk had de Vlaamse regering, en dus ook minister Weyts, het antwoord al gegeven. Men raadplege daarvoor gewoon de website “beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be”: en dan naar de vergadering van 9 juli sub beleidsdomein “Onderwijs en Vorming”. Vragensteller Beckers maakte wel van de gelegenheid ook gebruik om herhaaldelijk zware woorden te gebruiken als “recht op” en “systematische discriminatie”, maar wist blijkbaar evenmin dat ook alle andere beroepen (van andere hogescholen) tegen het negatieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid van de bewuste opleidingsaanvragen verworpen waren door de Vlaamse regering. Interveniënten Elisabeth Meuleman en Els Robeyns steunden de vraag van Beckers, interveniënten Brecht Warnez en Koen Daniëls steunden de minister. Die laatste weidde nog uit, met details voor Limburg, over zijn Voorsprongfonds hoger onderwijs ter waarde van 60 miljoen euro (voor heel Vlaanderen), dat ook voorwerp was van een beslissing van de Vlaamse regering op diezelfde 9 juli 2021 (nota en toelichting bij de oproep).

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio