14 juli 2021 – Internaten van Onderwijs naar Welzijn

De tweede actuele onderwijsvraag van deze plenaire vergadering ging over een wijziging in het statuut van bepaalde internaten. Koen Daniëls stelde de vraag. De zaak stond diezelfde dag ook in de krant en de voortaan bevoegde minister besteedde er ook aandacht aan op zijn website. Vragensteller Daniëls stelde wel drie vragen en niet één, zoals het reglement voorschrijft, maar soit. Belangrijker was wellicht nog dat ook de antwoorden op die vragen eigenlijk al te lezen stonden op de vermelde website …

Maar gelukkig leverde de bespreking ook nog bijkomende, concrete informatie op. Overigens werd de positieve ontwikkeling in dit allang aanslepende dossier kamerbreed geapprecieerd. Toch werd er vanuit de oppositie (Roosmarijn Beckers, Elisabeth Meuleman en Hannes Anaf) en door regeringspartner CD&V (Loes Vandromme) enige ongerustheid in hoofde van het betrokken personeel gemeld. Naast ook enkele vragen over het structurele karakter van de bijkomende middelen. Maar ook op dat stuk kon minister Weyts geruststellend nieuws brengen, leek mij.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio