14 juli 2021 – Capaciteitsdruk in Brussels Nederlandstalig onderwijs

Na afsluiting van de inschrijvingsperiode hadden blijkbaar heel wat leerlingen in Brussel nog geen plaats gevonden in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Daarover ging het al vaker in de Onderwijscommissie, maar nu dus ook in de plenaire vergadering dankzij Els Ampe. Ik vreesde dat het antwoord van minister Weyts erg bekend zou voorkomen.

Het verhaal van de investeringen in infrastructuur in hun diverse gedaanten en dat van de specifieke capaciteitsmiddelen, met inbegrip van de zgn. capaciteitsmonitor, moest de minister namelijk niet voor het eerst vertellen, inclusief ook de nodige concrete details én de vingerwijzing naar andere overheden.

Vragensteller Ampe kon alleen maar aandringen op een versnelling van de investeringen. Interveniënt Elisabeth Meuleman wilde bijkomende plaatsen tegen 1 september en verwees naar de plannen van de Franse Gemeenschap (in de Franstalige pers weliswaar). Interveniënt Koen Daniëls wees onder andere op het kwaliteitsprobleem van sommige Franstalige scholen en riep de minister op om na te gaan met andere actoren wat er mogelijk was. Interveniënt Jan Laeremans herinnerde zich (en terecht) hetzelfde debat in de plenaire vergadering van 12 mei 2021 en was verbaasd over de “nieuwe” (?) cijfers van vragensteller Ampe. Interveniënt Hannes Anaf had dezelfde herinnering, schetste terecht het ruimere plaatje, maar het lerarentekort dat daarmee verbonden was, was ook niet bepaald nieuw. Interveniënt Loes Vandromme ten slotte suggereerde de zgn. mobiele units (cf. ook het recente Programmadecreet) als mogelijke oplossing voor Brussel.

Wat de inschrijvingscijfers betrof, stelde minister Weyts dat de uitzuivering van de wachtlijsten nog bezig was. Voor het overige onderbouwde hij zijn eerdere betoog over de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap met nog meer concrete argumenten en cijfers en herhaalde hij dat sommige Brusselse gemeenten met een inwonersaantal vergelijkbaar met dat van een Vlaamse centrumstad nog altijd geen Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs hadden. Na een wat warrig statement van vragensteller Ampe over “drie, vier, vijf of zes verschillende niveaus” besloot ze met een “Ik weet dat u heel veel inspanningen levert. Maar de mensen die vandaag geen plek hebben, verwachten vandaag helaas nog meer.”

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over de capaciteitsdruk in het Brussels Nederlandstalig onderwijs van Els Ampe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio