4 tot 10 februari 2021 – Schriftelijke vragen

 1. Start schooljaar - Openstaande vacatures voor leerkrachten + bijlagen
 2. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) - Detectie problemen mentaal welzijn jongeren
 3. Secundair onderwijs - Nieuwe opleiding 'Defensie en Veiligheid'
 4. Project 'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' - Begeleiding scholen
 5. Coronatesten - Aparte strategie voor het onderwijs
 6. Leerlingen in thuisonderwijs - Terugkeer naar het reguliere onderwijs + bijlage 1 en bijlage 2
 7. Imamopleiding aan de KU Leuven en de vzw Afor - Stand van zaken
 8. Oriëntatieproef Columbus - Kwaliteit en impact
 9. Digitaal onderwijs - Aanpassing schoolreglement
 10. Leerkrachten - Zij-instromers + bijlage 1 en bijlage 2
 11. Asbestvrije schoolinfrastructuur – Maatregelen
 12. Onderwijs - Ondersteuning jonge mantelzorgers
 13. Opleiding logopedie – Studieniveau
 14. Hoger onderwijs - Slaagpercentages van studenten die thuisonderwijs volgden
 15. Leerlingen in thuisonderwijs - Slaagpercentage examencommissie
 16. Complottheorieën in het secundair onderwijs – Aanpak
 17. Afstandsonderwijs - Toegang tot het internet voor leerlingen
 18. Leraren en scholen - Bescherming tegen extremistisch geweld
 19. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC)
 20. Studenten hogescholen en universiteiten - Ondersteuning en welzijn
 21. Mentaal welzijn jongeren – Ondersteuning
 22. Afwezigheden op school - Tijdelijke coronamaatregelen + bijlage 1 en bijlage 2
 23. Deeltijds kunstonderwijs (dko) - Initiatieopleidingen voor 6- en 7-jarigen
 24. Hoger onderwijs - Inschrijvingen 2020-2021
 25. Lerarenopleiding – Onlinestages
 26. Studentenuitwisselingsprogramma's - Erasmus Belgica
 27. Programma 'Sporten op school' – Concepten
 28. Statuut startende leerkrachten - Stand van zaken + bijlage 1 en bijlage 2
 29. Aandacht voor dierenwelzijn in het onderwijs - Lespakket 'Oog in Oog'

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio