10 februari 2021 – Smartschool in afkoelingsweek

Het tweede onderwijsthema hadden wij al eens eerder gehad in de Onderwijscommissie, toen hetzelfde Limburgse (kleine, maar gegroeide) bedrijf tijdens de eerste coronagolf ook te kampen had met een capaciteitsprobleem. Er waren twee Limburgse vragenstellers: Roosmarijn Beckers en Karolien Grosemans. Nadien volgden nog vier interveniënten, van wie nog eens twee Limburgers. Het probleem van Smartschool op de eerste dag van de zgn. afkoelingsweek in het secundair onderwijs was in de kranten beschreven. Had minister Weyts met Smartschool vooraf overlegd en wat dacht hij van het probleem in kwestie, zo wilde vragensteller Beckers weten. Dezelfde vraag had ook vragensteller Grosemans.

Zoals ook de vragenstellers zelf in hun inleidingen, keerde ook minister Weyts even terug in de recente geschiedenis. Hij vond dat er nu bijna een jaar en extra 200 000 euro van de overheid later geen excuus meer was voor Smartschool, dat hij overigens ook wel positief én met enige nuance becommentarieerde. Door de 375 miljoen euro van de Digisprong - ook dat verhaal kenden we intussen al - zou de concurrentie op de ICT-markt nog meer gaan spelen en wat het cruciale punt van de cyberveiligheid betrof, had de minister al met federaal premier De Croo afgesproken om proactiever te gaan handelen.

Op de eigenlijke vraag over het overleg dat al of niet plaatsgevonden had, had de minister inderdaad niet geantwoord. Dus vragensteller Beckers herhaalde die vraag. Vragensteller Grosemans maalde daar niet om en vroeg hoe het zat met de geplande evaluatie, vooraleer de (laatste) schijf van 20 procent (van die 200 000 euro) aan Smartschool uitgekeerd zou worden. Interveniënt Johan Danen suggereerde vervolgens dat de overheid zelf (tiens, tiens …) een ICT-platform zou creëren. Interveniënten Hannelore Goeman en Kim De Witte vonden een en ander onbegrijpelijk resp. heel straf. Interveniënt Brecht Warnez ten slotte vroeg of de minister zou inzetten op cyberveiligheid, wat die eigenlijk al in zijn eerste antwoord toch gezegd had.

Minister Weyts vond dat gevraagde voorafgaandelijke overleg met Smartschool niet nodig: het bedrijf hoorde dat alles te weten en dus voorbereid te zijn. Overigens - daar was de terechte nuance opnieuw - na maandag waren er nog amper problemen gesignaleerd. De slotwoorden van de vragenstellers brachten niets nieuws, tenzij dan vragensteller Grosemans, die trouwens geen antwoord gekregen had op haar 20 %-vraag: zij haalde er ineens de speekseltesten bij … tja.

Reageren kun je bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio