30 september 2021 – Cultuureducatie

Loes Vandromme had deze vraag om uitleg ingediend vóór er sprake was van… nieuwe besparingen in Onderwijs. Corona en culturele extra-murosuitstappen dus. We herinnerden ons het probleem nog. Vragensteller Vandromme gaf de teruggelopen cijfers voor Kunstkuur en dynamoPROJECTen. Wat zou minister Weyts, ook samen met zijn collega van Cultuur Jan Jambon, doen?

De minister verwees naar corona als verklaring en somde verscheidene elementen van de actieagenda op, maar ook: er was geen budgettaire weelde. Dus de inspiratie, die vragensteller Vandromme vond in het zgn. Sportkompas, dat meerdere miljoenen gekost had, lag toch moeilijk bij de minister. Eventueel overwoog hij wel een studieopdracht.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over het stimuleren van cultuureducatie van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio