30 juni 2022 – Programmatieaanvragen deeltijds kunstonderwijs

Hannelore Goeman had lucht gekregen van problemen bij programmatieaanvragen in het deeltijds kunstonderwijs (nieuwe onderwijsbevoegdheden voor een nieuw domein). Op basis van welke criteria gebeurden die afkeuringen, wilde ze weten.

Minister Weyts beschreef gedetailleerd de bestaande procedures bij programmatieaanvragen in diverse scenario’s. De duidelijke bottom line in die beschrijving was wel dat naast de adviezen in kwestie er ook… budgettair gekeken werd. Er was geen programmatiestop, ook niet de facto, zoals vragensteller Goeman wilde insinueren: voor 2022-2023 had de minister 27 onderwijsbevoegdheden voor 13 academies goedgekeurd. Maar wat de aanvragen voor de domeinen betrof, had AGODI voor het schooljaar 2022-2023 vier aanvragen ontvangen voor het domein dans en één aanvraag voor het domein beeldende en audiovisuele kunsten: de eerste waren positief geadviseerd, het laatste negatief. Maar finaal had de minister ook de dansaanvragen niet goedgekeurd, tot ergernis van vragensteller Goeman. Voor de minister was het een kwestie van een evenwicht zoeken. Tja… voor Goeman was het een gemiste kans om, conform een eerder rapport van het Rekenhof, democratisch toegankelijke dansopleidingen te kunnen organiseren in academies die daarvoor de nodige expertise en infrastructuur hadden.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio