30 juni 2022 – Stopzetten van laatste opleiding leraar Latijn aan hogeschool

Roosmarijn Beckers herinnerde aan haar schriftelijke vraag over een soortgelijk thema op 25 maart 2020. Toen ging het om UCLL, nu was de Gentse Arteveldehogeschool aan de beurt. We hadden over de zaak al berichten kunnen zien in de media. De boeken toe dus voor de laatste educatieve bacheloropleiding Latijn, ondanks het grote lerarentekort. Hoe keek minister Weyts tegen die ontwikkeling aan en wat plande hij te doen, ook in de ruimere context van taalopleidingen in het hoger onderwijs tout court?

Minister Weyts schetste de huidige praktijk in educatieve bacheloropleidingen secundair onderwijs, wat vakkenkeuzes betrof. Maar voor de organisatie (mogelijkheden van samenwerking en het anders programmeren van opleidingen) van dat studieaanbod verwachtte hij enig heil van lopende projecten in het kader van het zgn. Voorsprongfonds. Latijn prijkte op de lijst van knelpuntvakken, maar misschien waren de implicaties daarvan voor zijinstromers nu niet meteen zo relevant. Voorts wilde de minister ook inzetten op een versterkte aandacht voor talen in alle onderwijsniveaus (cf. ook de recente invoering van de optie ‘talen’ in de derde graad so).

Vragensteller Beckers reflecteerde luidop over het belang van Latijn in het onderwijs en hoopte dat het vak niet zou verdwijnen. Dat hoopte ik mét haar en ik heb even goede herinneringen aan Latijns “thema”, zoals vertalen van het Nederlands naar het Latijn destijds om een of andere vreemde reden genoemd werd, als Beckers’ grootvader blijkbaar, maar dat terzijde. Ook bij interveniënt Koen Daniëls riep het onderwerp erg positieve connotaties op. Zijn redenering i.v.m. Latijn-Grieks en handelswetenschappen versus economie rammelde wel wat: lagen die hogere cijfers in handelswetenschappen (in het hoger onderwijs dus) niet gewoon aan het feit dat gemiddeld genomen wat “cognitief sterkere” studenten net in Latijn-Grieks zaten en niet in economie?

Na Daniëls deed ook de minister nog een persoonlijk schepje erbovenop. Zeker in deze dagen van het schooljaar moest dat kunnen, prima. En vragensteller Beckers maakte het verhaal nóg wat mooier door uit de biecht te klappen over een bericht dat zij, staande de vergadering, gekregen had van een van haar fractiemedewerkers: dat bericht ging over stijlfiguren, waarover ook Daniëls in zijn pleidooi voor Latijn gesproken had, maar sterker nog, hij had, dixit de VB-fractiemedewerker in zijn bericht aan Beckers, zelfs niets minder dan een paraleipsis gebruikt in zijn tussenkomst. Che bello! En ja, iets zakelijker dan wel, wees Beckers op eventuele samenwerkingsmogelijkheden voor Latijn tussen universiteiten en hogescholen. Inderdaad, geen gek idee.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio