30 juni 2021 - Conceptnota decreet Leersteun

Het deed me helemaal denken aan de actuele vraag van Koen Daniëls een week eerder. Alleen…nu ging het niet om een persbericht, maar wel om een formele Mededeling aan de Vlaamse regering. Ook nu kwamen deze actuele vragen niet onverwacht, maar de vergadering van de Vlaamse regering van 25 juni 2021 had een langverwachte conceptnota over leersteun opgeleverd. Wat zou minister Weyts nu, in deze fase, anders kunnen zeggen dan wat in die conceptnota stond en die conceptnota was publiek beschikbaar… Maar uiteraard, de twee dames-vragenstellers Kathleen Krekels en Roosmarijn Beckers kregen er daarmee weer elk een streepje bij achter hun naam in de rubriek “gestelde actuele vragen”…

Ik ga dit commentaar dan ook kort houden. Eén. Je kreeg van Katholiek Onderwijs Vlaanderen al een extra nieuwsbrief op 28 juni 2021 ter gelegenheid van de publicatie van de bedoelde conceptnota met al een eerste reactie.

Twee. Minister Weyts somde nog eens alles op wat in de conceptnota stond (incl. ook allerlei financiële bedragen en projecten, die de trouwe volgers van de Onderwijscommissie al vaak gehoord hadden), was daarbij zijn eigen realistische zelve (“wij waren naar elkaar toegegroeid na veel overleg met allerlei actoren, maar er was nog veel werk aan”, ik parafraseer gewoon even) en had ook zijn gewaardeerde kwinkslag klaar, na de stelling van Gwendolyn Rutten dat de (voorlopig) gebruikte naam (voor dit inderdaad belangrijke dossier) niet zo sexy was: wie een beter idee had, mocht altijd een gele briefkaart sturen naar… enz.enz. Op vragen over de timing antwoordde hij overigens niet, en evenmin op de vraag naar de objectieve criteria om leerlingen te weigeren. Dit was een (algemene) conceptnota, géén decretale tekst, nietwaar…

Drie. Inzake standpunten tekende zich in het plenum de in dezen klassieke tegenstelling af tussen de regeringspartijen en Vlaams Belang (maar toegegeven, mét ook nuances) enerzijds en de oppositiepartijen (met ook wel enige nuance) anderzijds. Voldoende financiering als belangrijke randvoorwaarde kwam trouwens bij meerdere tussenkomsten terug.

Vier. Vragensteller Beckers verwees ernaar in haar slotwoord: in het bekende adagium van de minister (en zijn partij) in dit dossier geloofde ook zij 100%. Graag herinner ik er hier aan dat dat adagium wel overgenomen is van een andere politieke partij, die dat adagium al prominent stelde in nota’s ten tijde van…toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten, maar dat terzijde…

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio