24 tot 30 juni 2021 - Schriftelijke vragen

 1. Luchtkwaliteit klaslokalen - Educatieve pakketten
 2. Kennis- en adviescentrum Digisprong – Operationalisering
 3. Hoger onderwijs – Studierendement + bijlage
 4. Onderwijs - Programmatieaanvragen 2021-2022
 5. Detacheringen in het onderwijs - Stand van zaken
 6. Gemeenschapsinstellingen – Onderwijsmogelijkheden
 7. Versterking diversiteit lerarenkorps – Communicatiestrategie + bijlage
 8. Basis- en secundaire scholen - Inzet uren bijzondere pedagogische taken (bpt)
 9. AGION - Subsidies voor structurele werken rond ventilatie in scholen + bijlagen
 10. Onderwijspersoneel – Zorgkrediet
 11. Hoger onderwijs - Waarborgen voor het Nederlands als onderwijstaal
 12. Multilateraal verdrag met Baltische staten over wederzijdse erkenning diploma's hoger onderwijs - Stand van zaken
 13. Onderwijs - Inschrijvingen buitenlandse leerlingen + bijlage
 14. Commissie Beter Onderwijs - Stand van zaken
 15. Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH) - Werkings- en projectsubsidies
 16. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) - Verdeling van huursubsidies
 17. Preventie schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten - Naadloos flexibel traject (NAFT)
 18. COVID-testen in collectiviteiten van het Vlaamse onderwijs - Terugbetaling aan Nederlandse scholieren
 19. Financiële ondersteuning onderwijs - Aanwending middelen
 20. Onderwijs – Sneltestcentra
 21. Toelatingsexamen geneeskunde - Deelnemers en gunstig gerangschikte geslaagden + bijlage
 22. Nieuwe eindtermen tweede en derde graad – Praktijkcommissie
 23. Binnenluchtkwaliteit scholen - Meting via digitale tool
 24. Samenwerking scholen, lokale besturen en politiediensten - Stand van zaken
 25. Visienota Digisprong - Zelfevaluatietool SELFIE voor het onderwijs
 26. Verdeling laptops aan scholen - Tweede oproep + bijlage 1 + bijlage 2
 27. Leerkrachten - Onderzoek naar zelfcensuur over 'gevoelige' thema's
 28. Gelijke Kansen - Lessenpakket 'Geef Racisme de Rode Kaart' + bijlage 1 + bijlage 2
 29. Professionaliseringstrajecten om schoolleiderschap te versterken – Projectoproep
 30. Dubbele contingentering - Stand van zaken + bijlage 1 + bijlage 2
 31. Scholen - Gebruik van CO2-meters
 32. Leerplichtonderwijs - Vrijstelling levensbeschouwelijke vakken
 33. Secundair volwassenenonderwijs – Cursisten
 34. Luchtkwaliteit klaslokalen - Educatieve STEM-schoolprojecten

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio