3 juni 2021 – Uitbreiding van rouwverlof voor onderwijspersoneel

Deze vraag om uitleg van Katrien Schryvers bouwde voort op een recente stemming in de Kamercommissie Sociale Zaken, waar het rouwverlof uitgebreid was naar tien dagen. Haar partijgenote Kamerlid Nahima Lanjri was daarvan de trekker. Schryvers had inderdaad maar één voor de hand liggende en terechte vraag, maar haar aanloop was gelijk ook wel erg omstandig, zodat commissievoorzitter Karolien Grosemans toch wel een punt had met haar optreden als tijdbewaker. Anderzijds had vragensteller Schryvers misschien ook wel een punt met haar verwijzing naar het spreektijdsgebruik van sommige andere parlementsleden. Waarom niet echt consequent het reglement toepassen, mét een klok, zoals bijvoorbeeld te zien is in de plenaire vergadering van de Kamer én het Vlaams Parlement, waar voorzitter Liesbeth Homans dat niet slecht doet met haar “En uw vraag luidt, en uw vraag luidt…?”. Zou dezelfde uitbreiding van het rouwverlof ook gerealiseerd worden voor het onderwijspersoneel?

Het antwoord van minister Weyts was eenvoudig en duidelijk: ja, er werd gewerkt aan een ontwerp van besluit om die uitbreiding mogelijk te maken. Hij wees nog wel op de vervangingsproblematiek die specifiek in het onderwijs gold. De zaak was ook nog voorwerp van sociaal overleg en zou samen behandeld worden met minister Somers voor alle Vlaamse ambtenaren. Over enkele maanden kon dat geregeld zijn. Vragensteller Schryvers zag in de federale regeling alvast een oplossing voor het vervangingsprobleem in het onderwijs. Ook interveniënt Karolien Grosemans steunde de uitbreiding, maar wachtte af in welke mate het resultaat van het sociale overleg zou afwijken van het federale voorstel.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio