3 juni 2021 – Studierendement en studenten met studietoelage

Met verwijzing naar een omstandige schriftelijke vraag (22 februari 2021) van haar partijgenote Hannelore Goeman schetste Katia Segers het minder rooskleurige studierendement van vooral studenten met een studietoelage. Op dat moment kon minister Weyts om administratieve redenen overigens nog niet antwoorden op de vele vragen, maar die antwoorden zouden er blijkbaar wel in april 2021 komen met de publicatie van de Vlaamse Openbare Statistieken. Alleen … de cijfers zelf zaten voorlopig (nwvr: ik typ deze regels op 6 juni 2021) dan toch goed verstopt: bij de Vlaamse Openbare Statistieken stonden ze bij mijn weten (nog) niet, evenmin als bij de schriftelijke vragen op de website van het Vlaams Parlement (maar … dan toch gepubliceerd op 7 juni 2021). Tot dan bevatte enkel een artikel in het Leuvense studentenblad Veto van 25 mei 2021 de cijfers in kwestie, die nadien ook door enkele kranten (bv. HLN en HNB) overgenomen werden. Er waren positieve lessen te trekken uit de cijfers, maar vragensteller Segers zoomde in op het studierendement van beursstudenten en bij uitbreiding op dat van alle studenten uit kansengroepen. Zou er meer gerichte begeleiding voor hen komen? Vragensteller Segers legde ook het verband met het zgn. Voorsprongfonds hoger onderwijs: hoe konden de daarin beoogde onderwijsinnovaties een bijkomende ondersteuning betekenen voor kwetsbare studenten? Zou de minister extra investeren in de studiebegeleidingsinitiatieven van de hogeronderwijsinstellingen zelf, waaronder studietrajectbegeleiding?

Vragensteller Brecht Warnez overliep enkele mogelijke oorzaken van het aangekaarte probleem. Hij focuste bij zijn vragen op het lopende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek waarop de woordvoerder van minister Weyts gewezen had in het Veto-artikel. Hoe zat het met dat onderzoek?

Minister Weyts vertrok voor zijn antwoord vanuit het Vlaamse Regeerakkoord, publiek beschikbare informatie dus. Het ging daarbij voor de minister om de studie-efficiëntie van álle studenten, niet alleen van die uit kansengroepen. Niet op de achtergrond maar op de noden van studenten wilde hij werken. Diverse bestaande initiatieven passeerden de revue en voor het eerst zouden alle zesdejaarsleerlingen van het secundair onderwijs een folder met alle informatie over studietoelagen krijgen. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de onderwijsadministratie en het kabinet van de minister was intussen op basis van een uitgebreide data-analyse (kwantitatief) op zoek gegaan naar goede maatregelen om de studie-efficiëntie van studenten te verhogen. Een aantal vaststellingen kwamen alvast bekend voor, maar er was dus ook kwalitatief onderzoek nodig. De minister zette ook nog eens de spotlight op zijn Voorsprongfonds (60 miljoen euro). De operationalisering daarvan was bezig. De minister wenste ten slotte alle studenten veel succes bij de net begonnen examens, zeker te midden van het mooie weer en het nakende EK voetbal … men is ook minister van Sport of men is het niet!

We kregen vervolgens veel te lange uitweidingen door vragensteller Segers en gelukkig een korte repliek van vragensteller Warnez, maar dan nog eens vier interveniënten: Koen Daniëls, Tom Ongena, Kristof Slagmulder en Johan Danen. Gelet op het grote aantal vragen dat nog moest komen, zou dat dus niet goedkomen. Heel terecht wees voorzitter Grosemans helemaal aan het eind dan ook op dat tijdsgebruik. Ze sprak van drie kwartier die aldus besteed waren aan één thema, maar feitelijk was het ‘slechts’ 38 minuten … Misschien toch ook voortaan beter voorkomen dan te moeten genezen. Haar wijze woorden over het tijdsgebruik stonden opnieuw niet in de parlementaire notulen, maar dat is tegenwoordig blijkbaar een bewuste politiek …

Veel nieuws had die verdere bespreking trouwens niet opgeleverd. Bij herhaling vroeg Katia Segers wel naar een gedachtewisseling/hoorzitting over het thema en naast maatregelen voor alle studenten waren er toch ook meer gerichte maatregelen nodig voor kansengroepen (Brecht Warnez, die ook het idee van de hoorzitting genegen was). Voor de rest, veel herhaling van zaken die we de voorbije maanden (cf. ook corona) al vaker gehoord hadden. Het was wachten op de verdere resultaten van de vermelde werkgroep.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio