3 februari 2022 – Werkzoekende zijinstromers

Ook deze derde vraag van de vergadering ga ik kort houden, hoe interessant de VDAB-cijfers die vragensteller Steve Vandenberghe gebruikte, ook waren. Nu ging het niet over corona, maar wel over die andere, intussen (overigens belangrijke) klassieker van deze legislatuur: het lerarentekort, en dus het lerarenloopbaandebat/pact, gekoppeld aan de onderwijskwaliteit. Je weet nog wel, beste lezer, die (“heilige”) reeks van 7 hoorzittingen over het thema en de vele andere parlementaire gelegenheden.

De kanttekening van minister Weyts bij de cijfers over de mogelijke werkzoekenden met onderwijsgoesting (met en zonder onderwijsdiploma) vond ik wel zinvol, waarmee simplistische arbeidsmarktredeneringen van sommigen gepareerd kunnen worden. De bespreking gaf Loes Vandromme de kans om toch nog eens te polsen naar die onderwijsambassadeur uit het Regeerakkoord. De (allanger) aangekondigde communicatiecampagne stond in de steigers, zo meldde de minister, en… hij zou de onderwijsambassadeur daarbij proberen mee te nemen, zo besloot hij vervolgens ietwat voorzichtiger.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio