3 februari 2022 – Financiering van online CLB-initiatieven

Loes Vandromme had het jaarverslag 2020-2021 van CLB-ch@t gelezen. Door corona was het aantal CLB-ch@t-gesprekken aanzienlijk gestegen, maar er was intussen een duidelijk financieel probleem vanaf het lopende schooljaar. Wat was de visie van minister Weyts en zou hij online initiatieven in de CLB-sector voortaan structureel financieren?

De minister gaf een overzicht van de diverse maatregelen voor de CLB’s, mét de diverse geldbedragen. Zowel m.b.t. de verschillende lopende projecten als de conceptnota Leersteun probeerde hij nu werk te maken van een overkoepelend en structureel beleid, zodat de CLB’s zich konden concentreren op hun kerntaken.

Vragensteller Vandromme vond dat al een positief signaal en herinnerde terloops even aan de bestaande mogelijkheden in Welzijn (cf. bv. Awel). Interveniënt Koen Daniëls putte uit zijn ervaring als bestuurder in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Voor de CLB’s en Welzijn opperde hij nog bijkomende mogelijkheden tot samenwerking. De minister bevestigde nog eens dat hij met deze Vlaamse regering heel duidelijk ging voor een sterkere ondersteuning van de CLB’s. Vragensteller Vandromme was daar blij om en dankte opnieuw op deze dag van de CLB-medewerker de CLB-sector voor al zijn werk tijdens corona, maar ook alle jaren voordien.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio