29 april 2021 – Grensoverschrijdend gedrag in opleiding Geneeskunde

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering ging niet over corona. Vragensteller Koen Daniëls verwees naar een grootschalig onderzoek van het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO), dat werd gepubliceerd in BMC Medical Education. Daaruit bleek dat vier op de tien artsen in opleiding te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag. Bij huisartsen zelfs 53 procent. Vragensteller Daniëls putte ook nog uit deze reactie. Hij had diverse vragen voor minister Weyts, die allemaal te maken hadden met diens mogelijke rol in dit inderdaad opvallende verhaal. Toeval of niet, maar in De Standaard (voor abonnees) van een dag later stond ook nog een artikel over de taakbelasting van specialisten in opleiding. Ook schrijnend, maar dan op een nog andere manier.

Minister Weyts bracht een initiatief van vorige legislatuur in herinnering: de voorzitters van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogenscholenraad (VLHORA) hadden in maart 2018 namelijk, onder impuls van toenmalig Onderwijsminister Hilde Crevits, een charter over grensoverschrijdend gedrag ondertekend. Daarnaast somde de minister nog tal van initiatieven in dit verband op: zowel ter uitvoering van dat charter door de hogeronderwijsinstellingen zelf als wat zijn eigen rol betrof in zijn overleg met de instellingen. Er was duidelijk een en ander in beweging op dat stuk. De minister riep ten slotte op om te blijven investeren in preventie en duidelijke signalen te geven dat “we dit als samenleving allang niet meer aanvaarden”.

Vragensteller Daniëls wilde de scope van deze kwestie voort verruimen naar hbo5-verpleegkunde, jeugd- en gehandicaptenzorg, personenzorg, … Kortom, naar alle opleidingen waar men in nauw contact met andere mensen kwam. Interveniënt Loes Vandromme voegde nog een referentie uit De Artsenkrant toe, maar meldde vooral dat haar fractie geen voorstander was van een uniek Vlaams meldpunt ter zake en trok het thema wel heel ver open. Interveniënt Roosmarijn Beckers had eerder een schriftelijke vraag gesteld over het bewuste thema (in het hele onderwijs; nwvr: ik heb alleen eentje gevonden over het kunstonderwijs, maar misschien waren andere soortgelijke schriftelijke vragen nog niet gepubliceerd) en rekende vooral op de zgn. vertrouwenspersonen.

De verruiming van de scope van het thema zag ook minister Weyts wel zitten, wat tot slot ook nogmaals door vragensteller Daniëls krachtig bevestigd werd.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio