28 september 2023 – Onderwijs aan zieke leerlingen

Steve Vandenberghe overliep de mogelijkheden voor zieke kinderen om onderwijs te genieten, met verwijzing naar een evaluatierapport over het onderwijsaanbod ter zake (d.d. 28 november 2022), dat blijkbaar nog niet zolang geleden vrijgegeven werd (cf. ook een vraag om uitleg van Loes Vandromme op 12 januari 2023). Er bestonden op dat stuk blijkbaar nog problemen. Hoe zat dat?

Minister Weyts overliep op zijn beurt de al genomen principebeslissingen over diverse aspecten van het thema. Nu was dialoog nodig met de betrokken instellingen voor de praktische vertaling van die principes. Een en ander zou pas concreet kunnen worden ten vroegste op 1 september 2024. De automatische toekenning van Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) bijvoorbeeld was sneller gezegd dan gedaan.

Nog een stuk concreter dan op 12 januari 2023, toen hij al sprak over maximale ontzorging van de ouders van zieke kinderen, suggereerde interveniënt Koen Daniëls nu één folder met daarin alle nodige informatie, voor ouders én voor betrokken artsen. Een suggestie die vragensteller Vandenberghe zeer nuttig vond, naast de eerdere verwijzing van de minister naar het schoolreglement.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over onderwijs aan zieke leerlingen van Steve Vandenberghe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio