28 september 2023 – Flexibele schooluren

Zoals geweten, zetelt vragensteller Els Ampe sinds kort als onafhankelijke. Over haar vraag om uitleg kan ik ook héél kort zijn: ’s ochtends later starten met de lessen om het puberbrein in zijn aanmaak van het slaaphormoon meer te wille te zijn kón al perfect binnen de huidige regelgeving. Einde verhaal. Och ja, toch nog iets: ik wens minister Weyts veel succes in zijn zoektocht naar de vroegere praktijk van scholen die (voor hun openingsuren) afhankelijk geweest zouden zijn van de… oogstmomenten. Ik heb ook gezocht maar niet gevonden. Ik vond wel iets over… zomervakantie en oogst

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over flexibele schooluren van Els Ampe” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio