28 oktober 2021 – Inclusieve klassen met onderwijstalen Vlaamse Gebarentaal en Nederlands

Vragensteller Loes Vandromme keerde met haar onderwerp terug naar de vorige legislatuur, met onderwijsminister Hilde Crevits. Nadien gaf minister Weyts zijn principiële akkoord met de structurele organisatie van tweetalige klassen (Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Nederlands), maar tot nog toe was er geen duidelijkheid over het stappenplan dat dit project zou volgen. Wanneer mocht dat verwacht worden en wat met de relatie tussen de decretale regeling daarvan en dat andere hangende decretale werk over de zgn. leersteun?

Na een kleine kwinkslag over tweetalig onderwijs, gericht aan zijn collega-Vlaams-nationalist Jan Laeremans, verzekerde de minister vragensteller Vandromme ervan dat het bedoelde stappenplan bezorgd was en dat zijn administratie daarmee aan de slag was. Het was wel een complexe aangelegenheid. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van diverse, relevante organisaties en experten zou daarbij ingeschakeld worden. De aanduiding van die experten was nog work in progress.

Vragensteller Vandromme toonde zich tevreden met het antwoord van de minister. Interveniënt Kathleen Krekels wees erop dat dit verhaal inderdaad begonnen was onder toenmalig onderwijsminister Crevits zonder resultaat toen en overliep enkele elementen van de genoemde complexiteit. Zou dit dossier zo budgetneutraal mogelijk gerealiseerd kunnen worden, en binnen welke timing, vroeg Krekels bijkomend. Hoe zat het met de laatste vraag van vragensteller Vandromme over het decreet Leersteun, vroeg interveniënt Johan Danen dan weer.

De twee decreten stonden los van elkaar, zo vervolgde minister Weyts. Inzake timing bleef de minister op zijn hoede: een decretale regeling eind volgend jaar, om dan in september 2023 van start te kunnen gaan, maar dat was naar eigen zeggen ambitieus. Vragensteller Vandromme verduidelijkte voor interveniënt Krekels nog even het motief voor haar vraag en herhaalde dat ze tevreden was met het antwoord van de minister.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio