28 oktober 2021 – Commissie-Brinckman

Vermoedelijk wist vragensteller Koen Daniëls, toen hij zijn vraag om uitleg de week voordien indiende, wel dat er deze week iets op til was, maar eigenlijk was wat hij al of niet wist niet belangrijk. Belangrijk was wel dat de Commissie-Brinckman stevig gewerkt had en de dag vóór deze commissievergadering, enkele maanden later dan oorspronkelijk gepland (timing voor haar rapport was einde vorig schooljaar, niet vorig jaar, maar dat was een detail), een lijvig rapport afgeleverd had. Hoe ging het nu voort, vroeg vragensteller Daniëls, die alvast blij was met de focus van het rapport. Dat precieze vervolg was inderdaad nóg belangrijker dan het loutere bestaan van het rapport, leek mij. Later zou ook een hoorzitting over/bespreking van het rapport georganiseerd worden in de Onderwijscommissie.

Voor een algemene appreciatie door minister Weyts van het geleverde werk verwijs ik graag naar de conclusie van zijn eerste antwoord: “Dit is een eerste positieve aanzet die inspirerend is. Op bepaalde punten kan er gerede tegenspraak zijn, maar dat is goed. Waar het me vooral om te doen is, is dat we de problematiek erkennen, concrete oplossingen aanreiken en vervolgens het debat kunnen aangaan.”

“Het is alvast goed dat u er inderdaad een vervolg aan zult breien.”, zo reageerde vragensteller Daniëls. Een beetje een vreemd statement, vond ik: dat er géén vervolg zou komen, dát zou pas eigenaardig zijn, om het beleefd uit te drukken. Maar ook in het Vlaams Parlement zou er een vervolg komen, aldus vragensteller Daniëls. Om de onderlinge verhoudingen toch nog eens goed duidelijk te stellen: de Onderwijscommissie had eerder zeven (!) hoorzittingen georganiseerd over het leraarschap, en wel, meer dan terecht, net in de context van onderwijskwaliteit, maar…euh… wat was met al dát werk intussen gedaan eigenlijk…? Hoe dan ook, het dashboard in het rapport, met een verwijzing naar heel wat verschillende betrokken actoren, leek ook mij, net als vragensteller Daniëls, heel interessant.

Vier interveniënten namen in dit cruciale dossier vervolgens het woord. Die deelden Daniëls’ vraag naar een hoorzitting over het rapport. Loes Vandromme vroeg naar de klankbordgroep. Hannelore Goeman uitte al een paar reserves meer, meer bepaald wat het belang van het welbevinden van leerlingen betrof. Johan Danen riep op om niet aan cherry picking te doen, wat de voorgestelde maatregelen betrof. Jan Laeremans ten slotte had bewondering voor de enorme tijdinvestering van de commissieleden en sprak al van de voortzetting van de commissie.

Na nog enige plagerij i.v.m. het aantal pagina’s van het rapport, -- partijgenoten onder elkaar --, kwam vragensteller Daniëls voor de tweede keer deze vergadering met een slotwoord dat geen slotwoord was: de uitspraak van interveniënt Goeman (op basis van kranteninhoud) over de bindende toelatingsproef voor lerarenopleidingen kon Daniëls blijkbaar niet over zijn kant laten gaan. Op zijn citaat uit het rapport reageer ik dan weer graag met deze drieledige vraag:

  • is het een echt toelatingsexamen of slechts een test met indien nodig, verplichte remediëring?;
  • alleen voor educatieve graduaten en dito bachelors, of ook voor educatieve masters?;
  • en voor alle scenario’s: wát gaat men precies toetsen, net gelet op Daniëls’ citaat uit het rapport? Ik ben zelf héél benieuwd naar de antwoorden…

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de expertengroep Beter Onderwijs van Koen Daniëls” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio